Լուծմունք երգոց երգոյն (5266, Գրիգոր Նարեկացի)

Լուծմունք երգոց երգոյն (5266), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5266 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 17-րդ դարում: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 17x11 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 176 թերթից: Գրված է միասյուն, բոլորգրով: Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ թուղթ տպագիր, շարակնոց: Հիշատակարաններ հետագայի՝ 4բ (1733 թ.), 6ա (19-րդ դար), կնիք՝ 7ա (1721 թ. Նիկողոս վարդապետ), 7ա, 18բ (Տեր Զաքարա)[1]:

Լուծմունք երգոց երգոյն (5266, Գրիգոր Նարեկացի)
Տարեթիվ՝ 17-րդ դար
Թերթեր՝ 176
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 17x11 սմ
Գիր՝ միասյուն, բոլորգիր
Տող 16
Կազմ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • Նաև՝ Օրհնութիւն (1733 թ. նոտգիր, գրիչ՝ Սահակ երէց)

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 71 — 1552 էջ։