Ժողովածու (5282), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5282 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 17-րդ դարում (1687-ից առաջ): Գրված է թղթի վրա, որը ունի 15x10 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 158 թերթից: Գրված է միասյուն, բոլորգրով: Կազմը` կաշեպատ տախտակ, աստառը՝ դրոշմազարդ կտավ: Հիշատակարաններ գրչի՝ 93ա, 127բ, հետագայի՝ 93բ, 157ա (1687 թ.)[1]:

Ժողովածու (5282)
Տարեթիվ՝ 17-րդ դար
Թերթեր՝ 158
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 15x10 սմ
Գիր՝ միասյուն, բոլորգիր
Տող 19-24
Կազմ կաշեպատ տախտակ

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • Մաշտոց ձեռաց:
  • Գանձարան:
  • Նամակ (յաղագս առաքման Շարակնոցի և Տօնացոյցի):

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 73-74 — 1552 էջ։