Ժողովածու (5259), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5259 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 14-րդ դարում: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 16x12 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 165 թերթից: Գրված է երկսյուն, միասյունով: Կազմը` կաշի: Հիշատակարաններ հետագայի՝ 155բ, 156բ, 160բ (15-րդ դար), 123բ (1904 թ.) կնիք՝ պահպանակ Ա (Սարգիս վարդապետ)[1]:

Ժողովածու (5259)
Տարեթիվ՝ 14-րդ դար
Թերթեր՝ 165
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 16x12 սմ
Գիր՝ երկսյուն, միասյուն
Տող 21, 22
Կազմ կաշի

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • Ի մեկնութենեն Երգոց երգոյն Գր. Նարեկացւոյ:
  • Վարդ. Արևելցւոյ Մեկնութիւն Երգոց երգոյն:
  • Հարցումն առ Սարկաւագ վարդապետ:
  • Յոհանու քահանայի Յաղագս չորից առաքինութեանց:
  • Կարգաւորութիւն ուղղափառ Հաւատոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ:
  • Վկայութիւնք վասն ծննդեանն Քրիստոսի:
  • Խրատ վասն քահանայից:
  • Յաղագս Վեցօրէից:
  • Խրատք վասն աղօթից, ողորմութեան, սիրոյ:

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 69 — 1552 էջ։