Ժողովածու (5228), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5228 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 1364 թվականին Ալեքսան աբեղա գրիչի կողմից: Ստացողը եղել է Ալեքսան աբեղան: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 16.5x11 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 228 թերթից: Գրված է միասյուն, բոլորգրով: Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ: Հիշատակարաններ գրչի՝ 1ա, 11բ, 52ա, 55բ, 83բ, 151ա, 218ա և այլուր[1]:

Ժողովածու (5228)
Գրիչ՝ Ալեքսան աբեղա
Ստացող՝ Ալեքսան աբեղա
Տարեթիվ՝ 1364 թվական
Թերթեր՝ 228
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 16.5x11 սմ
Գիր՝ միասյուն, բոլորգիր
Տող 22
Կազմ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • Տօնապատճառ։
  • Ճառք, Խրատք (Գր․ Աստուածաբան, Յովհ․ Ոսկեբերան, անանունք)։
  • Պատմութիւն վերացման խաչին։

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 62-63 — 1552 էջ։