Ժողովածու (5219)

Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր

Ժողովածու (5219), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5219 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 17-րդ դարում։ Ստացողը եղել է Մելիքեեթ երեցը։ Գրված է թղթի վրա, որն ունի 18x12.5 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է 88 թերթից։ Գրված է միասյուն, բոլորգրով։ Կազմը` կաշեպատ տախտակ։ Հիշատակարան գրչի՝ 13բ, 29բ, 61ա, 67բ[1]։

Ժողովածու (5219)
Ստացող՝ Մելիքեսեթ երեց
Տարեթիվ՝ 17-րդ դար
Թերթեր՝ 88
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 18x12.5 սմ
Գիր՝ միասյուն, բոլորգիր
Տող 19
Կազմ կաշեպատ տախտակ

ԲովանդակությունԽմբագրել

Քարոզ խոստովանութեան։ Հարցմունք վասն մկրտութեան։ Տեսիլ Մարիամու։ Թուղթ երկնառաք։ Եփրեմայ Ասորւոյ Վասն պահելոյ սուրբ կիւրակէին։ Քարոզք։ Կանոնք Գր․ Լուսավորչի։ Տեսիլ Ներսիսի Մեծի։

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 61 — 1552 էջ։