Ժողովածու (5212)

Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր

Ժողովածու (5212), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5212 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 1458 թվականին Հովհաննես քահանա գրիչի կողմից Մեծոփայ վանքում։ Ստացողը եղել է Հովհաննես քահանան։ Գրված է թղթի վրա, որը ունի 18x12,5 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է թերթից։ Գրված է միասյուն, երկսյունով։ Ունի Դավթի մարգարեի 1, կիսախորան, լուսանցազարդ մանրանկարներ։ Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ կարմիր կտավ։ Հիշատակարաններ գրչի՝ 301բ, 409ա, 432ա, ծաղկողի՝ 351բ, հետագայի՝ 409ա (17-րդ դար, գաղտնագիր), 431բ (1884 թ.), 45բ (1904 թ.)[1]:

Ժողովածու (5212)
Գրիչ՝ Հովհաննես քահանա
Ստացող՝ Հովհաննես քահանա
Տարեթիվ՝ 1458 թվական
Վայր՝ Մեծոփայ վանք
Թերթեր՝ 450
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 18x12,5 սմ
Գիր՝ միասյուն, երկսյուն
Տող 22, 40, 36
Կազմ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ
Մանրանկարչություն՝ իսախորան, լուսանցազարդ

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • Գրիգոր Նարեկացւոյ Մատեան ողբերգութեան։
  • Լուծմունք Նարեկայ (անանաուն)։
  • Աղօթք (Ներսես Շնորհալի, Հովհաննես Սարկավագ, Գրիգոր Նարեկացի, Գրիգոր Լուսավորիչ, Բենիկ Վանանդեցի, Անաստաս քահանա, Հովհաննես Գառնեցի անանուն)։
  • Սաղմոսարան ժամագիրք։
  • Պատարագամատոյց։
  • Դաւանութիւն հաւատոյ։
  • Ավետարանք բժկութեան, իւղաբերից։

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 59 — 1552 էջ։