Ժողովածու (5205), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5205 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 14-րդ դարում Հովհաննես Մոթիկ գրիչի կողմից: Ստացողը եղել է Հովհաննես Մոթիկը: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 15.5x12 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 284 թերթից: Գրված է միասյուն, բոլորգրով: Ունի կիսախորան, լուսանցազարդ մանրանկարներ: Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ: Հիշատակարան գրչի՝ 219ա, հետագայի՝ 219բ (1797 թ.)[1]:

Ժողովածու (5205)
Գրիչ՝ Հովհաննես Մոթիկ
Ստացող՝ Հովհաննես Մոթիկ
Տարեթիվ՝ 14-րդ դար
Թերթեր՝ 284
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 15.5x12 սմ
Գիր՝ միասյուն, բոլորգիր
Տող 27
Կազմ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ
Մանրանկարչություն՝ կիսախորան, լուսանցազարդ

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • Պորփիւրի Ներածութիւն Ստորոգութեանցրն Արիստոտէլի:
  • Դաւթի Անյաղթի, Վերլուծութւին Ներածութեանն Պորփիւրի:
  • Մեկնութիւն Ստորոգութեանց, Պերի արմենիասին Արիստոտելի:
  • Արիստոտէլի Յաղագս աշխարհի, Յաղագս առաքինութեանց:
  • Գր. Մագիստրոսի Չափաբերականք:
  • Վարդանայ Վանեցւոյ Ոտանաւոր (1797 թ.):

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 58 — 1552 էջ։