Ժողովածու (5202)

Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր

Ժողովածու (5202), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5202 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 1358 թվականին Գրիգոր քահանա գրիչի կողմից [ենթադրաբար] Ավնդաց գյուղում։ Ստացողը եղել է Սարգիսը։ Գրված է թղթի վրա, որը ունի 17x11 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է 332 թերթից։ Գրված է միասյուն, բոլորգրով։ Կազմը` կաշեպատ տածտակ դորշմազարդ, աստառը՝ դրոշմազարդ կտավ։ Հիշատակարաններ գրչի՝ 1ա, 259բ, 284բ, հետագայի՝ 36բ (17-րդ դար), 331բ (1836 թ.)[1]:

Ժողովածու (5202)
Գրիչ՝ Գրիգոր քահանա
Ստացող՝ Սարգիս
Տարեթիվ՝ 1358 թվական
Վայր՝ Ավնդաց գյուղ
Թերթեր՝ 332
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 17x11 սմ
Գիր՝ միասյուն, բոլորգիր
Տող 21
Կազմ աշեպատ տածտակ դորշմազարդ

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • Յովհ. Կլեմաքսի Սանդուղք գիրք։
  • Դանիէլի Ռայիթացւոյ Վարք Յովհ. Կլեմաքսի, Լուծմունք Կլեմաքս գրոց։
  • Ընթերծուացք յԱւետարանաց, ի մարգարէից, ի թղթոց և ի Գործոց առաքելոց։
  • Աղոօթք։

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 57 — 1552 էջ։