Ժողովածու (5197), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5197 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 1274-1280 թվականներին Գրիգոր, Շմավոն գրիչների կողմից Գետիկում: Ստացողները եղել են Թամփի խաթունը, Սարգիս վարդապետը: Գրված է թղթի վրա, որն ունի 17.5x12.5 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 434 թերթից: Գրված է միասյուն, բոլորգրով: Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ շերտազարդ կտավ: Հիշատակարաններ գրչի՝ 10ա, 33ա, 149ա, 169ա, 211ա, 233բ, 240ա, հետագայի՝ 220ա (13-րդ դար), 212ա (14-րդ դար), 149բ (15-րդ դար), 435բ (1585 թ.), 211բ (17-րդ դար), 211ա (1906 թ.)[1]:

Ժողովածու (5197)
Գրիչ՝ Գրիգոր, Շմավոն
Ստացող՝ Թամփի խաթուն, Սարգիս վարդապետ
Տարեթիվ՝ 1274-1280 թվականներ
Վայր՝ Գետիկ
Թերթեր՝ 434
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 17.5x12.5 սմ
Գիր՝ միասյուն, բոլորգիր
Տող 22 - 37
Կազմ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ

ԲովանդակությունԽմբագրել

 • Տօնապատճառ:
 • Աթանասի Աղէքսանդրացւոյ Յերգս Սաղմոսաց:
 • Եպիփանու Կիպրացւոյ Յաղագս երգոց Սաղմոսարանին, Դաւթի Փիլիսոփայի Յաղագս Սաղմոսաց Դաւթի Ի խորհուրդ եկեղեցւոյ:
 • Կարդ Նահապետացն:
 • Մեկնութիւն Սաղմոսաց:
 • Մեկնութիւն Երևմիայի:
 • Մեկնութիւն Եսայեալ:
 • Ներսես Շնորհալի Մեկնութիւն Ժ խորանացն:
 • Պատճառ Դ աւետարանացն, թէ որպէս գրեցան:
 • Վարդ. Արևելցւոյ Ի ՃԱ Սաղմոսն, Մեկնութիւն, Անթառամ ծաղիկ շարականին, Ի Տասն բանեան, Ի Կորնթացւոյ Ա թուղթն:
 • Վարդ. Արևելցւո՞յ Նախաշաւիղ ի վարժս կրթարանի նոր հանդիսաւորի:
 • Աւետարան իւղաբերից:
 • Մեկնութիւն Առակաց:
 • Պատճառ Առակացն Սողոմոնի:

ԾանոթագրություններԽմբագրել

 1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 56 — 1552 էջ։