Ժողովածու (5192), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5192 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 1725 թվականին 18-րդ դարում Տէր Կարապետ (Ա), Տէր Գրիգոր (Բ), գրիչի կողմից: Ծաղկող՝ Տէր Կարապետ: Ստացողը եղել է Տէր Կարապետը: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 19x14 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 56 թերթից: Գրված է բոլորգիր, նոտրգրով: Ունի ծիսական 9, կիսախորան, լուսանցազարդ մանրանկարներ: Կազմը` կաշեպատ տածտակ դրոշմազարդ: Հիշատակարաններ գրչի՝ 33բ (1725 թ.), 26բ (18-րդ դար)[1]:

Ժողովածու (5192)
Գրիչ՝ Տէր Կարապետ (Ա), Տէր Գրիգոր (Բ)
Ծաղկող Տէր Կարապետ
Ստացող՝ Տէր Կարապետ
Տարեթիվ՝ 18-րդ դար
Թերթեր՝ 56
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 19x14 սմ
Գիր՝ բոլորգիր, նոտրգիր
Տող 21
Կազմ կաշեպատ տածտակ դրոշմազարդ
Մանրանկարչություն՝ կիսախորան, լուսանցազարդ

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • Խորհրդատետր:
  • Խրատ վասն հաղորդութեան:
  • Կանոնք վասն քահանալից:
  • Գրիգոր գրչի Խրատ պատարագիչ քահանալից (չափ):

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 56 — 1552 էջ։