Ժողովածու (5184), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5184 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 1715 թվականին: Ստացողը եղել է Ստեփանոս Մոկացի: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 18.5x12 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 278 թերթից: Գրված է երկսյուն, բոլորգրով: Ունի կիսախորան, լուսանցազարդ մանրանկարներ: Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ կարմիր կտավ: Հիշատակարաններ գրչի՝ 127ա, 277ա[1]:

Ժողովածու (5184)
Ստացող՝ Ստեփանոս Մոկացի
Տարեթիվ՝ 1715 թվական
Թերթեր՝ 278
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 18.5x12 սմ
Գիր՝ երկսյուն, բոլորգիր
Տող 24, 25
Կազմ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ
Մանրանկարչություն՝ կիսախորան, լուսանցազարդ

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • Մասն Մաշտոցի:
  • Պատմութիւն անկար պատմուճանին Քրիստոսի:
  • Բառգիրք (Արբանայ... Օբաղիաս), Երեմիայի Մեզրեցւոյ Բառգիրք:
  • Բառք Եբրաեցւոց:

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 53 — 1552 էջ։