Ժողովածու (5184)

Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր

Ժողովածու (5184), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5184 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 1715 թվականին։ Ստացողը եղել է Ստեփանոս Մոկացի։ Գրված է թղթի վրա, որը ունի 18.5x12 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է 278 թերթից։ Գրված է երկսյուն, բոլորգրով։ Ունի կիսախորան, լուսանցազարդ մանրանկարներ։ Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ կարմիր կտավ։ Հիշատակարաններ գրչի՝ 127ա, 277ա[1]։

Ժողովածու (5184)
Ստացող՝ Ստեփանոս Մոկացի
Տարեթիվ՝ 1715 թվական
Թերթեր՝ 278
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 18.5x12 սմ
Գիր՝ երկսյուն, բոլորգիր
Տող 24, 25
Կազմ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ
Մանրանկարչություն՝ կիսախորան, լուսանցազարդ

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • Մասն Մաշտոցի։
  • Պատմութիւն անկար պատմուճանին Քրիստոսի։
  • Բառգիրք (Արբանայ... Օբաղիաս), Երեմիայի Մեզրեցւոյ Բառգիրք։
  • Բառք Եբրաեցւոց։

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 53 — 1552 էջ։