Թոփուզյան, հայկական ազգանուն[1]։

Ազգանունը կրողներ խմբագրել

Գրական հերոսներ խմբագրել

Ծանոթագրություններ խմբագրել

  1. Տիգրան Ավետիսյան, Հայոց ազգանունների բառարան, Ե., 2010, էջ 138:
  2. Հանրագիտական բառարան, Ե., 2016, էջ 806։
  3. Մկրտիչ Սարգսյան, Շահմարի առեղծվածը, Ե., Դարակ, 2020, էջ 54։