Էմիսիա

Վիքիմեդիայի նախագծի բազմիմաստության փարատման էջ

Էմիսիա, նոր արժույթի կամ արժեթղթերի՝ շրջանառության մեջ բացթողումն է ժամանակի որոշակի պահին։

ՀասկացությունըԽմբագրել

Արժույթի էմիսիան իրականացնում է Կենտրոնական բանկը։ Էմիսիայի դեպքում շրջանառության մեջ բաց թողնվող արժույթն ավելացնում է փողի զանգվածը տնտեսության մեջ։ Դրամաշրջանառության կարգավորումը Կենտրոնական բանկի հիմնական խնդիրներից է։ Այն ներառում է միջոցառումների այն ամբողջությունը, որով կարգավորվում է շրջանառության մեջ դրամական աճը։ Այսպիսով էմիսիան կարգավորում է դրամաշրջանառությունը և դրամավարկային քաղաքականության իրականացումը և, ըստ էության, ներկայացնում է շրջանառության մեջ դրամանիշների թողարկման սահմանված օրենսդրական կարգը։

Էմիսիայի տեսակներըԽմբագրել

Էմիսիան կարող է լինել ինչպես կանխիկ, այնպես էլ անկանխիկ։ Եթե կանխիկի էմիսիան իրականացնում է Կենտրոնական բանկը, ապա ոչ կանխիկինը՝ բանկային համակարգը՝ վարկերի տեսքով։ Չհաշվարկված, չպատճառաբանված Էմիսիան կարող է բերել ինֆլյացիայի մակարդակի ավելացման տնտեսության մեջ։ Մյուս կողմից, Էմիսիայի բացակայությունը կարող է խոչընդոտել տնտեսական հետագա զարգացումը։ Գործնականում Կենտրոնական բանկն է, որը պետական մարմինների հետ համաձայնեցված որոշում է շրջանառության մեջ դրամական զանգվածի ավելացման չափը կանկրետ չափորոշիչների շրջանակներում։

Վարկային էմիսիաԽմբագրել

Վարկային էմիսիան կատարվում է առևտրային բանկերի միջոցով։ Վարկային էմիսիան բանկերի կողմից երկրի փողային զանգվածի ավելացումն է, բանկերի վարկառուների համար վարկի տրամադրման ժամանակ նոր հաշվեհամարներ բացելու ճանապարհով։