Այժմ Բրազիլիա պետությունը բաժանված է 5 երկրամասերի (որոնց նաև անվանում են մակրոերկրամաս)։ Այդ բաժանումը ընդունել է Բրազիլիայի աշխարհագրության և վիճակագրության ինստիտուտը հիմնվելով այդ երկրամասերի կազմի մեջ մտնող նահանգներում բնական, մշակութային, տնտեսական, պատմական և սոցիալական պայմանների վրա։

1 — Կենտրոնաարևմտյան երկրամաս
2 — Հյուսիսարևելյան երկրամաս
3 — Հյուսիսային երկրամաս
4 — Հարավարևելյան երկրամաս
5 — Հարավային երկրամաս

Չնայած որոշ պայմանականության և ցածր ճշգրտության գիտական տեսակետից տվյալ բաժանումը մշտապես օգտագործվում է պաշտոնական տվյալներում և այդ պատճառով ունի լայն տարածում։


երկրամաս
Բնակչություն
(2010 գնահատում)

Խոշորագույն քաղաք

Նահանգների թիվ
Հյուսիսային 14.7 մլն Մանաուս 7
Հյուսիսարևելյան 47.7 մլն Սալվադոր 9
Կենտրոնաարևմտյան 11.6 մլն Բրազիլիա 3 + Դ.Շ.
Հարավարևելյան 72.3 մլն Սան Պաուլու 4
Հարավային 25.8 մլն Կուրիտիբա 3

Կենտրոնաարևմտյան երկրամաս

խմբագրել

Հյուսիսարևելյան երկրամաս

խմբագրել

Հյուսիսային երկրամաս

խմբագրել

Հարավարևելյան երկրամաս

խմբագրել

Հարավային երկրամաս

խմբագրել

Տես նաև

խմբագրել