Բանք չափաւ (5274, Գրիգոր Նարեկացի)

Բանք չափաւ (5274), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5274 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 1551 թվականին Գրիգոր վարդապետ Վարագեցի գրիչի կողմից Իլովում: Ստացողը եղել է Գրիգոր վարդապետը: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 13x9 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 248 թերթից: Գրված է միասյուն, նոտրգրով: Ունի կիսախորան մանրանկարներ: Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ կարմիր, սև մետաքս: Հիշատակարաններ գրչի՝ 231բ, հետագայի ՝ 181ա (1728 թ.), 113բ, 153բ (1904 թ.)[1]:

Բանք չափաւ (5274, Գրիգոր Նարեկացի)
Տարեթիվ՝ 1551 թվական
Թերթեր՝ 248
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 13x9 սմ
Գիր՝ միասյուն, նոտգիր
Տող 18
Կազմ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ
Մանրանկարչություն՝ կիսախորան

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • Նաև՝ Ներս. Լամբրոնցւոյ Ներբողք ի վարս Ներս. Շնորհալւոյ, Խաչվերացի:
  • Աղօթք:
  • Ողբ ղարիպի (17-րդ դար):

Ծանոթագրություններ =Խմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարան, հ. Ա (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակչություն», 1965, էջ 72 — 1636 էջ։