Արդեշ գավառի համայնքների ցանկ

Վիքիմեդիայի նախագծի ցանկ

Ֆրանսիայի Օվրեն-Ռոն-Ալպեր մարզի Արդեշ գավառի 339 համայնքները հետևյալն են[1].

INSEE ինդեքս Փոստային
ինդեքս
Համայնք
07001 07160 Ակոն
07002 07200 Այոն
07003 07530 Էզակ
07004 07000 Աժու
07005 07400 Ալբա լա Ռոմեն
07006 07190 Ալբոն դ'Արդեշ
07007 07440 Ալբուսիեռ
07008 07210 Ալիսա
07009 07340 Անդանս
07010 07100 Անոնե
07011 07530 Անտրեգ սյուր Վոլան
07012 07310 Արսան
07013 07290 Արդուա
07014 07410 Արլեբոսկ
07015 07370 Արաս սյուր Ռոն
07016 07600 Ասպերժոկ
07017 07140 Լեզ Ասիոն
07018 07330 Աստե
07019 07200 Օբենա
07020 07400 Օբինյա
07022 07210 Բե
07023 07120 Բալազուկ
07024 07460 Բան
07025 07330 Բարնա
07026 07630 Լը Բեաժ
07027 07800 Բոշաստել
07028 07460 Բոլիե
07029 07110 Բոմոն
07030 07190 Բովեն
07031 07460 Բերիա է Կոստելջո
07032 07580 Բերզեմ
07033 07150 Բեսսա
07034 07700 Բիդոն
07035 07440 Բոֆր
07036 07340 Բոժի
07037 07310 Բորե
07038 07590 Բորն
07040 07270 Բուրսիե լը Ռուա
07041 07100 Բուլիե լեզ Անոնե
07042 07700 Բուր Սենտ Անդեոլ
07039 07410 Բոզա
07044 07340 Բրոսենկ
07045 07450 Բուրզե
07047 07590 Սելիե դյու Լյուկ
07048 07240 Շալանկոն
07049 07160 Լը Շամբոն
07050 07140 Շամբոնա
07051 07340 Շամպայն
07052 07440 Շամպի
07053 07230 Շանդոլա
07054 07310 Շանեակ
07055 07800 Շարմ սյուր Ռոն
07056 07340 Շարնա
07058 07110 Շասիե
07059 07130 Շատոբուր
07060 07240 Շատոնեֆ դը Վերնու
07061 07120 Շոզոն
07062 07110 Շազո
07063 07300 Շեմինա
07064 07160 Լը Շեյլար
07065 07380 Շիրոլ
07066 07210 Շոմերակ
07067 07430 Կոլոմբիե լը Կարդինալ
07068 07270 Կոլոմբիե լը Ժեն
07069 07410 Կոլոմբիե լը Վիե
07070 07130 Կորնա
07071 07470 Կուկուրոն
07072 07000 Կու
07073 07270 Լը Կրեստե
07074 07000 Կրեյսեյ
07075 07510 Կրո դը Ժեորան
07076 07350 Կրուա
07077 07170 Դարբր
07078 07430 Դավազիե
07079 07570 Դեզեն
07080 07320 Դևեսե
07081 07260 Դոմնակ
07082 07160 Դորնա
07083 07360 Դունիեռ սյուր Էրիե
07084 07370 Էկլասան
07085 07270 Ամպուրանի
07086 07300 Էտաբլ
07087 07380 Ֆաբրա
07088 07230 Ֆոժեր
07089 07340 Ֆելին
07090 07000 Ֆլավիակ
07091 07200 Ֆոն
07092 07000 Ֆրեյսենե
07093 07530 Ժենեստել
07094 07800 Ժիլակ է Բրուզակ
07095 07270 Ժիլոկ սյուր Օրմեզ
07096 07190 Գլուիրա
07097 07300 Գլեն
07098 07000 Գուրդոն
07099 07700 Գրա
07100 07140 Գրավիեռ
07101 07120 Գրոպիեռ
07102 07500 Գիլերան Գրանժ
07103 07310 Էնտր
07104 07190 Իսամուլանկ
07105 07510 Իսանլա
07106 07470 Իսարլես
07107 07380 Ժոժակ
07108 07160 Ժոնակ
07109 07110 Ժոաննա
07110 07260 Ժուայեզ
07111 07600 Ժուվինա
07113 07150 Լաբաստիդ դը Վիրակ
07112 07600 Լաբաստիդ սյուր Բեզորգ
07114 07570 Լաբատի դ'Անդոր
07115 07120 Լաբոմ
07116 07200 Լաբեգուդ
07117 07230 Լաբլաշեր
07118 07110 Լաբուլ
07119 07470 Լը Լակ դ'Իսարլես
07120 07530 Լաշամ Ռաֆայել
07121 07470 Լաշապել Գրայուզ
07122 07200 Լաշապել սու Օբենա
07123 07310 Լաշապել սու Շանեակ
07124 07520 Լաֆար
07126 07150 Լագորս
07127 07380 Լալևադ դ'Արդեշ
07128 07520 Լալուվեսկ
07129 07270 Լամաստր
07130 07660 Լանարս
07131 07200 Լանա
07132 07110 Լարժանտիեռ
07133 07220 Լարնա
07134 07110 Լորակ ան Վիվարե
07135 07590 Լավալ դ'Օրել
07136 48250 Լավեյրուն
07137 07660 Լավիլատ
07138 07170 Լավիլդիե
07139 07530 Լավիոլ
07140 07300 Լամ
07141 07200 Լանտիեռ
07142 07660 Լեսպերոն
07143 07340 Լիմոնի
07144 07110 Լուբարես
07145 07170 Լուսսա
07146 07000 Լյա
07147 07140 Մալարս սյուր լա Տին
07148 07140 Մալբոսկ
07149 07190 Մարկոլ լեզ Օ
07150 07160 Մարիակ
07151 07320 Մարս
07152 07300 Մով
07153 07330 Մեյր
07154 07510 Մազան լ'Աբբե
07155 07200 Մերկուե
07156 07380 Մեյրա
07157 07400 Մես
07158 07530 Մեզիյակ
07159 07170 Միրաբել
07160 07690 Մոնեստիե
07161 07560 Մոնպեզա սու Բոզոն
07162 07110 Մոնտրեալ
07163 07140 Մոնսելգ
07165 07160 Նոնիեռ
07166 07270 Նոզիեռ
07167 07360 Լեզ Օլիեռ սյուր Էրիե
07168 07150 Օրնյակ լ'Ավան
07169 07370 Օզոն
07170 07410 Պայարես
07171 07230 Պեզակ
07172 07340 Պոգր
07173 07450 Պերեյր
07174 07340 Պեյրո
07175 07590 Լը Պլանյալ
07176 07230 Պլանզոլ
INSEE ինդեքս Փոստային
ինդեքս
Համայնք
07177 07300 Պլա
07178 07380 Պոն դը Լաբոմ
07179 07000 Պուրշեր
07181 07250 Լը Պուզեն
07182 07380 Պրադ
07183 07120 Պրադոն
07184 07000 Պրանլ
07185 07290 Պրեո
07186 07000 Պրիվա
07187 07110 Պրունե
07188 07290 Կենտանա
07189 07260 Ռիբ
07190 07200 Ռոշկոլոմբ
07191 07400 Ռոշմոր
07192 07320 Ռոշպոլ
07193 07110 Ռոշե
07194 07210 Ռոշսով
07195 07310 Լա Ռոշետ
07196 07110 Ռոկլ
07197 07100 Ռուաֆիե
07198 07250 Ռոմպոն
07199 07260 Ռոզիեռ
07200 07560 Լը Ռու
07201 07120 Ռյումս
07202 07260 Սաբլիեռ
07203 07450 Սան է Գուդուլե
07204 07320 Սենտ Ագրև
07207 07120 Սենտ Ալբան Օրիոլ
07205 07790 Սենտ Ալբան դ'Է
07206 07590 Սենտ Ալբան ան Մոնտան
07208 07170 Սենտ Անդեոլ դը Բեր
07209 07160 Սենտ Անդեոլ դը Ֆուրշադ
07210 07600 Սենտ Անդեոլ դը Վալ
07211 07460 Սենտ Անդրե դը Կրուզիեռ
07212 07690 Սենտ Անդրե ան Վիվարե
07213 07230 Սենտ Անդրե Լաշամ
07214 07240 Սենտ Ապոլիներ դը Ռիա
07216 07270 Սեն Բարտելեմի Գրոզոն
07215 07160 Սեն Բարտելեմի լը Մեյ
07217 07300 Սեն Բարտելեմի լը Պլեն
07218 07270 Սեն Բազիլ
07219 07210 Սեն Բոզիլ
07220 07160 Սեն Կրիստոլ
07221 07800 Սեն Սիեռժ լա Սեր
07222 07160 Սեն Սիեռժ սու լը Շեյլար
07223 07380 Սեն Սիրգ դը Պրադ
07224 07510 Սեն Սիրգ ան Մոնտան
07225 07430 Սեն Կլեր
07226 07310 Սեն Կլեման
07227 07430 Սեն Սիր
07228 07340 Սեն Դեզիրա
07229 07200 Սեն Դիդիե սու Օբենա
07235 07510 Սենտ Էլալի
07266 07140 Սենտ Մարգերիտ Լաֆիժեր
07230 07200 Սենտ Էտիեն դը Բուլոն
07231 07200 Սենտ Էտիեն դը Ֆոնբելոն
07232 07590 Սենտ Էտիեն դը Լուգդարես
07233 07190 Սենտ Էտիեն դը Սեր
07234 07340 Սենտ Էտիեն դը Վալու
07236 07410 Սենտ Ֆելիսիեն
07237 07360 Սեն Ֆորտունա սյուր Էրիե
07238 07230 Սեն Ժենե դը Բոզոն
07239 07160 Սեն Ժենե Լաշամ
07240 07800 Սեն Ժորժ լե Բեն
07241 07170 Սեն Ժերմեն
07242 07580 Սեն Ժինեզ ան Կուարոն
07243 07340 Սեն Ժակ դ'Ատիսիե
07244 07240 Սեն Ժան Շամբր
07245 07300 Սեն Ժան դը Մուզոլ
07247 07580 Սեն Ժան լը Սանտենիե
07248 07160 Սեն Ժան Ռուր
07249 07320 Սեն Ժեր դ'Անդոր
07250 07290 Սեն Ժեր դ'Է
07251 07530 Սեն Ժոզեֆ դե Բան
07252 07310 Սեն Ժուլիեն Բուտիեռ
07253 07190 Սեն Ժուլիեն դու Գուա
07254 07200 Սեն Ժուլիեն դու Սեր
07255 07000 Սեն Ժուլիեն ան Սենտ Ալբան
07256 07160 Սեն Ժուլիեն Լաբրուս
07257 07240 Սեն Ժուլիեն լը Ռու
07258 07690 Սեն Ժուլիեն Վոկանս
07259 07700 Սեն Ժուստ դ'Արդեշ
07260 07210 Սեն Լաժե Բրեսակ
07261 07800 Սեն Լորան դու Պապ
07262 07590 Սեն Լորան լե Բեն
07263 07170 Սեն Լորան սու Կուարոն
07264 07700 Սեն Մարսել դ'Արդեշ
07265 07100 Սեն Մարսել լեզ Անոնե
07267 07310 Սեն Մարսիալ
07268 07700 Սեն Մարտեն դ'Արդեշ
07269 07310 Սեն Մարտեն դը Վալամա
07270 07400 Սեն Մարտեն սյուր Լավզոն
07272 07200 Սեն Մորիս դ'Արդեշ
07273 07170 Սեն Մորիս դ'Իբի
07274 07190 Սեն Մորիս ան Շալանկոն
07275 07260 Սեն Մելանի
07276 07160 Սեն Միշել դ'Օրանս
07277 07200 Սեն Միշել դը Բուլոն
07278 07360 Սեն Միշել դը Շաբրիյանու
07279 07220 Սեն Մոնտան
07280 07460 Սեն Պոլ լը Ժեն
07281 07130 Սեն Պերե
07282 07450 Սեն Պիեռ դը Կոլոմբիե
07283 07400 Սեն Պիեռ լա Ռոշ
07284 07140 Սեն Պիեռ Սեն Ժան
07285 07520 Սեն Պիեռ սյուր Դու
07286 07190 Սեն Պիեռվիլ
07287 07580 Սեն Պոն
07288 07000 Սեն Պրիե
07289 07200 Սեն Պրիվա
07290 07270 Սեն Պրի
07291 07700 Սեն Ռեմեզ
07292 07290 Սեն Ռոմեն դ'Է
07293 07130 Սեն Ռոմեն դը Լեր
07294 07460 Սեն Սովեր դը Կրուզիեռ
07295 07190 Սեն Սովեր դը Մոնտագու
07296 07200 Սեն Սերնեն
07297 07440 Սեն Սիլվեստր
07299 07290 Սեն Սեմֆորիեն դը Մաեն
07298 07210 Սեն Սեմֆորիեն սու Շոմերակ
07300 07220 Սեն Տոմե
07301 07410 Սեն Վիկտոր
07302 07210 Սեն Վենսան դը Բարե
07303 07360 Սեն Վենսան դը Դուրֆոր
07304 07150 Սալավա
07305 07140 Լե Սալել
07306 07120 Սամզոն
07307 07110 Սանիյակ
07308 07370 Սառա
07309 07290 Սատիլիե
07310 07430 Սավա
07311 07400 Սոտր
07312 07610 Սեշրա
07313 07340 Սերիեռ
07314 07240 Սիյակ
07315 07380 Լա Սուշ
07316 07130 Սուայոն
07317 07340 Տալանսիե
07318 07110 Տորիե
07319 07400 Լը Տեյ
07321 07340 Տորանկ
07322 07330 Տուեյ
07323 07130 Տուլո
07324 07300 Տուրնոն սյուր Ռոն
07325 07200 Ուսել
07326 07510 Ուսկլադ է Ռիետոր
07327 07110 Ուզե
07328 07150 Վանյա
07329 07110 Վալգորժ
07330 07150 Վալոն Պոն դ'Արկ
07331 07600 Վալ լե Բեն
07332 07400 Վալվինիեռ
07333 07690 Վանոսկ
07334 07140 Լե Վան
07335 07410 Վոդվան
07336 07260 Վեռնոն
07337 07430 Վերնոսկ լեզ Անոնե
07338 07240 Վերնու ան Վիվարե
07339 07200 Վեսսո
07340 07000 Վեյրա
07341 07170 Վիլնև դը Բեր
07342 07690 Վիլվոկանս
07343 07110 Վինզակ
07344 07340 Վինզիե
07345 07610 Վիոն
07346 07220 Վիվիե
07347 07690 Վոկանս
07348 07200 Վոգուե
07349 07800 Լա Վուլտե սյուր Ռոն

Ծանոթագրություններ

խմբագրել
  1. «Liste des villes et villages du département de l' Ardèche». Վերցված է 2017 օգոստոսի 20-ին.