Արդարադատության պետական խորհրդական

Արդարադատության պետական խորհրդական, Հայաստանի Հանրապետության դատախազության, Արդարադատության և իրավական համակարգում շնորհվող բարձրագույն դասային աստիճան, որը բարձր է «արդարադատության առաջին դասի պետական խորհրդական» դասային աստիճանից։ Աստիճանը շնորհում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը։ Այն Գլխավոր դատախազի պաշտոնին համապատասխանող դասային աստիճանի վերին սահմանն է։

Արդարադատության պետական խորհրդական խմբագրել