Ավետարան (5401), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5401 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 1471 թվականին Հովհաննես գրիչի կողմից Շատվան գյուղում: Կազմող՝ Գրիգոր (1581 թ.): Ստացողը եղել է Փաշան: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 26x17 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 246 թերթից: Գրված է երկսյուն, բոլորգրով: Ունի ավետարանիչ 4, կիսախորան և լուսանցազարդ մանրանկարներ: Պահպանակն ունի 2 էջ, գրված է՝ մագաղաթի վրա՝ բոլորագիծ երկաթագրով, Թուղթ առաքելոյն Յուդայի: Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ կանաչ մետաքս: Հիշատակարաններ գրչի՝ 129ա, 198ա, 244ա, 245ա, 245բ, կազմողի՝ 246ա (1581 թ.), հետագայի՝ 1ա (1577 թ.), 246բ (1884 թ.)[1]:

Ավետարան (5401)
Գրիչ՝ Հովհաննես
Ստացող՝ Փաշան
Տարեթիվ՝ 1471 թվական
Վայր՝ Շատվան գյուղ
Թերթեր՝ 246
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 26x17 սմ
Գիր՝ երկսյուն, բոլորգիր
Տող 21
Կազմ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ
Մանրանկարչություն՝ կիսախորան և լուսանցազարդ

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 99 — 1552 էջ։