Ավետարան (5396), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5396 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 1499 թվականին Սուքիաս գրիչի կողմից Ով գյուղում: Ծաղկող՝ Մկրտիչ Հիզանցի: Ստացողը եղել է Վարդան կաթողիկոսը: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 26X17 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 294 թերթից: Գրված է երկսյուն, բոլորգրով: Ունի տերունական 17, ավետարանիչ 4, խորան 10, կիսախորան և լուսանցազարդ մանրանկարներ: Պահպանակն ունի 1 էջ, գրված է՝ մագաղաթի վրա՝ բոլորագիծ երկաթագրով, Ավետարան: Կազմը` լուսանցազարդ ստվարաթուղթ և կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառ կարմիր կտավ: Հիշատակարաններ գրչի՝ 290ա, 290բ, ծաղկողի՝ 1բ, հետագայի՝ 293ա (16-րդ դար), 230բ, 293ա (1868 թ.), կնիք՝ 230բ (1860 թ.), Ղևոնդ Փիրզալենեան[1]:

Ավետարան (5396)
Գրիչ՝ Սուքիաս
Ծաղկող Մկրտիչ Հիզանցի
Ստացող՝ Վարդան կաթողիկոս
Տարեթիվ՝ 1499 թվական
Վայր՝ Ով գյուղ
Թերթեր՝ 294
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 26X17 սմ
Գիր՝ երկսյուն, բոլորգիր
Տող 22
Կազմ լուսանցազարդ ստվարաթուղթ,
կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ
Մանրանկարչություն՝ կիսախորան և լուսանցազարդ

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 98 — 1552 էջ։