Ավետարան (5236), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5236 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 1654-1655 թվականներին Բարսեղ քահանա գրիչի կողմից Նոր Ջուղայում: Ծաղկող՝ Աստվածատուր դպիր: Ստացողը եղել է Ավետիս քահանան: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 16.5x11 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 395 թերթից: Գրված է երկսյուն, բոլորգրով: Ունի տերունական 11, խորան 4, կիսախորան, լուսանցազարդ մանրանկարներ: Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ շերտազարդ մետաքս: Հիշատակարաններ գրչի՝ 18ա, 392բ, 393բ (գաղտնագրով), ստացողի՝ 393բ, հետագայի՝ 5ա (1726 թ.), 392բ (1906 թ.)[1]:

Ավետարան (5236)
Գրիչ՝ Բարսեղ քահանա
Ծաղկող Աստվածատուր դպիր
Ստացող՝ Ավետիս քահանա
Տարեթիվ՝ 1654-1655 թվականներ
Վայր՝ Նոր Ջուղա
Թերթեր՝ 395
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 16.5x11 սմ
Գիր՝ երկսյուն, բոլորգիր
Տող 22
Կազմ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ
Մանրանկարչություն՝ կիսախորան, լուսանցազարդ

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 64 — 1552 էջ։