Ավետարան (5187), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5187 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 1486 թվականին Նիկողայոս եպիսկոպոս գրիչի կողմից Արծկեում: Ստացողը եղել է Ղարիբշահը: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 18x13 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 285 թերթից: Գրված է երկսյունով, բոլորգրով: Ունի տերունական 18, ավետարանիչ 4, խորան 10, կիսախորան, լուսանցազարդ մանրանկարներ: Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, արծաթյա 7 խաչով, մակագրությամբ աստառը՝ սպիտակ կտավ: Հիշատակարաններ գրչի՝ 88բ, 280բ, 281ա և այլուր, հետագայի՝ 89ա, 137ա, 219ա (1517 թ.), 1բ (1606 թ.), 1ա, 218բ (17-րդ դար)[1]:

Ավետարան (5187)
Գրիչ՝ Նիկողայոս եպիսկոպոս
Ստացող՝ Ղարիբշահ
Տարեթիվ՝ 1486 թվական
Թերթեր՝ 285
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 18x13 սմ
Գիր՝ րկսյունով, բոլորգիր
Տող 21
Կազմ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ
Մանրանկարչություն՝ կիսախորան, լուսանցազարդ

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 54 — 1552 էջ։