Ավետարան (5027), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5027 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 1590 թվականին Ոհաննես, Սրեցի, Հովհաննես, ենթադրաբար Մխիթար գրիչի կողմից ենթադրաբար Վասպուրականում: Ստացողը եղել է Հակոբ կաթողիկոսը: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 20.7x14 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 266 թերթից: Գրված է երկսյուն, բոլորգրով: Ունի տերունական 14, ավետարանիչ 4, խորան 10, կիսախորան, լուսանցազարդ մանրանկարներ: Պահպանակն ունի 2 մագաղաթ, ունի նկարազարդ խորան՝ համաբարբառով: Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ ծաղկազարդ կտավ: Հիշատակարաններ գրչի՝ 263բ, 264ա, հետագայի՝ 267բ (17-րդ դար)[1]:

Ավետարան (5027)
Գրիչ՝ Ոհաննես, Սրեցի, Հովհաննես, Մխիթար
Ստացող՝ Հակոբ կաթողիկո
Տարեթիվ՝ 1590 թվական
Թերթեր՝ 266
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 20.7x14 սմ
Գիր՝ երկսյուն, բոլորգիր
Տող 21, 22
Կազմ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ
Պահպանակ՝ մագաղաթ 2, նկարազարդ խորան՝ համաբարբառով

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 19 — 1552 էջ։