Աղբիւր բացեալ (5409, Պետրոս Բերթումեան)

Աղբիւր բացեալ, Պետրոս Բերթումեան (5409), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5409 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 1814 թվականին Հոհան գրիչի կողմից Լիմում: Ստացողը եղել է Աբրահամ Կոստանդուպոլսեցին: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 25.5x19 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 80 թերթից: Գրված է միասյուն, նոտրգրով: Ունի կիսախորան մանրանկարներ: Կազմը` կաշեպատ ստվարաթուղթ դրոշմազարդ: Հիշատակարաններ նախագաղափար՝ 66ա (1779 թ.), գրչի՝ 2ա:[1]:

Աղբիւր բացեալ (5409, Պետրոս Բերթումեան)
Գրիչ՝ Հոհան
Ստացող՝ Աբրահամ Կոստանդուպոլսեցի
Տարեթիվ՝ 1814
Վայր՝ Լիմ
Թերթեր՝ 80
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 25.5x19 սմ
Գիր՝ միասյուն, նոտրգիր
Տող 31
Կազմ կաշեպատ ստվարաթուղթ դրոշմազարդ
Մանրանկարչություն՝ կիսախորան

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • նաև՝ Պօղոսի Կաղգուանցւոյ Կտակ Աւագ ուրբաթու:

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 100-101 — 1552 էջ։