Ագարակաձորի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկ (Վայոց ձորի մարզ)

Վիքիմեդիայի նախագծի ցանկ-հոդված

Այս հոդվածը ներկայացնում է Վայոց ձորի մարզի Ագարակաձոր գյուղի պատմության և մշակույթի հուշարձանների ցանկը, որը 2003 թվականին հաստատվել է Հայաստանի կառավարության կողմից[1]։ Ցանկում ներառված է ընդամենը 52 հուշարձան (12 միավոր)։


հուշարձան կառուցված վայր, հասցե կոորդ համարանիշ նշան. հավելյալ նշումներ պատկեր
Ամրոց 9-րդ դ. 1,5 կմ հվ-աե 11.4/1 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Գյուղատեղի «Անապատ» 9-15 դդ. 1,5 կմ հվ-աե 11.4/1.1 Տ ամրոցի հվ ստորոտին Լուսանկար վերբեռնել


Մատուռ «Անապատ» 13-14 դդ., 19-րդ դ. 11.4/1.2 Տ վրկնգ.՝ 1960 թ. Լուսանկար վերբեռնել


Գերեզմանոց 12-14 դդ. 11.4/1.3 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Գերեզմանոց 9-10 դդ. 9,5 կմ հվ 11.4/2 Տ Գանձակ գյուղատեղի տանող ճանապարհի աջ կողմում Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 9-10 դդ. 11.4/2.1 Հ եզրագոտին ջարդոտված Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 10 դ. 11.4/2.2 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Գերեզմանոց 10-17 դդ. հվ-աե մասում 11.4/3 Տ գյուղի եզրին, ջրի մագիստրալի մոտ Լուսանկար վերբեռնել


Գերեզմանոց 13-15 դդ. 2 կմ աե 11.4/4 Տ Արփա գետի ափին, բարձունքի վրա Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար Մարկոսի, Վարդի և Միրի 1281 թ. 11.4/4.1 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 1303 թ. 11.4/4.2 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 1456 թ. 11.4/4.3 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Գյուղատեղի Բոլորաբերդ 16-20 դդ. 10 կմ հվ 11.4/5 Տ նախկին Բոլորաբերդ գյուղն է՝ ապաբնակեցված 1960-ական թթ. Լուսանկար վերբեռնել


Եկեղեցի Թուխ Մանուկ 18 դ. 11.4/5.1 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 1572 թ. 11.4/5.1.1 Հ ագուցված հվ պատին, մուտքից ձախ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 16-17 դդ. 11.4/5.1.2 Հ հենած հվ պատին, երկատված Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 16-17 դդ. 11.4/5.1.3 Հ ագուցված հվ պատին, արտաքուստ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 17 դ. 11.4/5.1.4 Հ ագուցված հվ պատին, արտաքուստ Լուսանկար վերբեռնել


Գերեզմանոց 10-16 դդ. 11.4/5.2 Տ գյուղատեղիի հվ-ամ եզրին Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 1551 թ. 11.4/5.3 Հ գյուղատեղիի հս կողմում, Ագարակաձոր տանող ճանապարհի ձախ կողմում, կանգնեցված գետնին Լուսանկար վերբեռնել


Գյուղատեղի Գանձակ (Նորիք, Էնգիջա) 13-20 դդ. 12 կմ հվ-ամ 11.4/6 Հ Գնիշիկ տանող ճանապարհից ձախ, Գնիշիկից 3-4 կմ հս-աե, նախկին Գանձակ գյուղն է՝ ապաբնակեցված 1970-ական թթ. Լուսանկար վերբեռնել


Եկեղեցի 19 դ. 11.4/6.1 Տ գյուղատեղիի կնտ-ում Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար` Խորամփաշու 13-14 դդ. 11.4/6.1.1 Հ ագուցված հս ավանդատան մուտքից աջ, ստորին մասն ու ձախ եզրը կոտրված պատվիրատու՝ Հովսեփ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 14-15 դդ. 11.4/6.1.2 Հ ագուցված հս ավանդատան մուտքից վեր, հորիզոնական դիրքով, արձանագիր Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 1587 թ. 11.4/6.1.3 Հ ագուցված եկեղեցու բեմին, 5 խաչքարերից ձախից 4-րդը Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար Էլաղեսի 1597 թ. 11.4/6.1.4 Հ եկեղեցու բեմին Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 16 դ. 11.4/6.1.5 Հ ագուցված եկեղեցու բեմին, 5 խաչքարերից ձախից 3-րդը, արձանագիր, ստորին մասը չի պահպանվել Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 16 դ. 11.4/6.1.6 Հ ագուցված եկեղեցու բեմին, 5 խաչքարերից ձախից 2-րդը, արձանագիր, ստորին մասը կոտրված Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար` Փիրիջանի 16 դ. 11.4/6.1.7 Հ ագուցված հվ ավանդատան մուտքից ձախ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 16-17 դդ. 11.4/6.1.8 Հ ագուցված հվ պատին, արտաքուստ, արձանագիր Լուսանկար վերբեռնել


տապանաքար 16-17 դդ. 11.4/6.1.9 Տ եկեղեցու հվ պատի մոտ Լուսանկար վերբեռնել


Գերեզմանոց 10-17 դդ. 11.4/6.2 Տ գյուղատեղիի հս-աե եզրին, բլրալանջին Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 1085 թ. 11.4/6.2.1 Հ ընկած գետնին, վերին ձախ անկյունը կոտրված Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար` Մաթի 13 դ. 11.4/6.2.2 Հ ընկած գետնին, եզրերը կոտրատված Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 1222 թ. 11.4/6.2.3 Հ ընկած գետնին, պահպանվել է ստորին մասը Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 1242 թ. 11.4/6.2.4 Հ ընկած գետնին, վերին եզրը ջարդված Լուսանկար վերբեռնել


Գերեզմանոց 10-20 դդ. 11.4/6.3 Տ գյուղատեղիի հվ եզրին, Գնիշիկ տանող ճանապարհի ձախ կողմում Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 10 դ. 11.4/6.4 Հ հենած ավերակ տներից մեկի պատին Լուսանկար վերբեռնել


Մատուռ 10-13 դդ. 11.4/6.5 Տ գյուղատեղիից 0,5 կմ ամ Լուսանկար վերբեռնել


Գյուղատեղի Վարդաբլուր 13-18 դդ. 12-14 կմ հվ 11.4/7 Տ Բոլորաբերդից 2 կմ հվ, Վարդաբլուր լեռան լանջին Լուսանկար վերբեռնել


Եկեղեցի 1740 թ. 11.4/7.1 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Գերեզմանոց 17-18 դդ. 11.4/7.2 Տ եկեղեցու շուրջը Լուսանկար վերբեռնել


Դամբարանադաշտ մ.թ.ա. 2-1 հզ հվ-ամ մասում 11.4/8 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Եկեղեցի 17 դ. հս-աե մասում 11.4/9 Տ ծիրանի այգիների մեջ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 1461 թ. 11.4/9.1 Հ բեմին Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 15 դ. 11.4/9.2 Հ ամ պատի տակ, երկատված Լուսանկար վերբեռնել


Կամուրջ Դադալի 13 դ. 2,5 կմ ամ 11.4/10 Հ Արփա գետի վրա վրնրգ.՝ 1957 թ. Լուսանկար վերբեռնել


Ձիթհան 18-19 դդ. գ. մ. 11.4/11 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Մատուռ 1605 թ. 9,5 կմ հվ 11.4/12 Տ Գանձակ գյուղատեղի տանող ճանապարհից աջ, բլրի վրա Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 9-10 դդ. 11.4/12.1 Հ 10 մ հս, ընկած գետնին Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 14-15 դդ. 11.4/12.2 Հ մատուռի ներսում պահպանվել է միջին մասը Լուսանկար վերբեռնել


Գերեզմանոց 10-19 դդ. 11.4/12.3 Հ մատուռի շուրջը Լուսանկար վերբեռնել


Տես նաև խմբագրել

Ծանոթագրություններ խմբագրել