Լամեդ, եբրայական այբուբենի 12-րդ տառն է։ Թվային արժեքը՝ 30։ Հայերենում համապատասխանում է «Լ լ» տառին։

Լամեդ
Տեսակlamedh? և եբրայերեն այբուբենի տառ
Մասն էԵբրայական այբուբեն
Հիմք𐡋?
Յունիկոդի նշան𐡋?
ל-ը՝ ձեռագիր