Թեթ, եբրայական այբուբենի 9-րդ տառն է։ Թվային արժեքը՝ 9։ Հայերենում համապատասխանում է «Թ թ» տառին։

Թեթ
Տեսակteth? և եբրայերեն այբուբենի տառ
Մասն էԵբրայական այբուբեն
Հիմք𐡈?
Յունիկոդի նշան𐡈?
ט-ը՝ ձեռագիր