א

Եբրայական այբուբենի առաջին տառը

Ալեֆ, եբրայական այբուբենի 1-ին տառն է։ Թվային արժեքը 1։

Եբրայական այբուբեն
א ՝ Ալեֆ ב : Բեթ ג: Գիմել
ד : Դալեթ ה : Հե ו: Վավ
ז : Զային ח : Խեթ ט: Թեթ
י : Յոդ כ ך : Կաֆ ל : Լամեդ
מ ם : Մեմ נ ן: Նուն ס : Սամեխ
ע : Ային פ ף : Պե צ ץ : Ցադ
ק : Կոֆ ר : Ռեշ ש : Շին
ת: Տավ
א
Ալեֆը` ձեռագիր
Յունիկոդ U+05D0
Յունիկոդի անվանում HEBREW LETTER ALEF
HTML א / ℵ / ℵ
ISO 8859-8 0xe0