Ֆունկցիայի նախնական

Ֆունկցիայի նախնական,ֆունկցիայի հետազոտման տարր։

  • ֆունկցիան կոչվում է ֆունկցիայի նախնական տրված միջակայքում, եթե այդ միջակայքի բոլոր -երի համար

։ Եթե հավասարությունը տեղի ունի ֆունկցիայի որոշման տիրույթում, որը միջակայք է (վերջավոր կամ անվերջ), ապա կասենք, որ ֆունկցիան -ի նախնականն է, առանց նշելու միջակայքը։

ֆունկցիայի նախնականըԽմբագրել

  ֆունկցիան   հաստատուն ֆունկցիայի նախնականն է, քանի որ

 [1]

  • Եթե   Ֆունկցիան   ֆունկցիայի նախնականն է տրված միջակայքում, ապա կամայական   իրական թվի համար   ֆունկցիան նույնպես   ֆունկցիայի նախնականն է։

Տարրական ֆունկցիաների նախնականներըԽմբագրել

  •   -ի նախնական է,
  •   -ու նախնական է,
  •   -ի նախնական է   և   միջակայքերում,
  •   -ու նախնական է   և   միջակայքերում։


  1. Հանրահաշվի դասագիրք 12-րդ դասարան, հեղինակներ՝ Գ. Գ. Գևորգյան, Ա. Ա. Սահակյան