Քննարկում:Սուրբ Երրորդություն

Add topic
Active discussions
Այս հոդվածի կամ նրա բաժնի որոշակի հատվածը ստեղծվել է 2014 թվականի Վիքի Ճամբարի ընթացքում


«Սուրբ Երրորդության գաղափարը փոխ է առնված հեթանոսությունից»Խմբագրել

Հոդվածից հեռացրել եմ «Երրորդության գաղափարը փոխ է առնված հեթանոսությունից։» միտքը, որը վերցված է ՀՍՀ–ից և արտացոլում է խորհրդային ժամանակի պարզունակ աթեիստական գաղափարները։ Խնդրում եմ, հետ չշրջել։ --Rob (քննարկում) 14:17, 4 Ապրիլի 2019 (UTC)

Return to "Սուրբ Երրորդություն" page.