Քլորաջրածին

քիմիական միացություն
Քլորաջրածնի մոլեկուլային կառուցվածքը
Քլորաջրածինը ամանում

Ֆիզիկական հատկությունները

խմբագրել

Քլորաջրածինը անգույն, սուր հոտով գազ է, ջրում շատ լավ է լուծվում, 1,3 անգամ ծանր է օդից։ Խոնավ օդում այն ծխում է։ Եռում է -85°С-ում, tհալ=-114°С։0°С-ում 1 ծավալ ջրում լուծվում է 500 ծավալ քլորաջրածին։

Ստացումը

խմբագրել

1.Արդյունաբերության մեջ սինթեզով.

H2+Cl2=2HCl

2.Լաբորատորիայում ստանում են քլորիդների և խիտ ծծմբական թթվի փոխազդեցությունից.

2NaClչոր+H2SO4խիտ=NaHSO4+HCl↑

2NaClչոր+H2SO4խիտ=Na2SO4+2HCl↑

3.Քլորաջրածին կարող ենք ստանալ նաև բարդ նյութերի հիդրոլիզից.

PCl5 + H2O → POCl3 + 2HCl↑

R-COCl + H-OH → R-COOH + HCl↑

H2O + O=SCl2 → SO2 + 2HCl↑

Քիմիական հատկությունները

խմբագրել

1.Փոխազդում է մետաղների հետ.

Mg + 2 HCl → MgCl2 + H2

FeO + 2 HCl → FeCl2 + H2O

MnO2 + 4 HCl → MnCl2 + Cl2↑ + 2 H2O

2.Փոխազդում է թթվածնի հետ.

4HCl + O2 → 2 H2O +2 Cl2

3.Փոխազդելով պղնձի հետ առաջացնում է կոմպլեքս միացություններ.

2 Cu + 4 HCl → 2 H[CuCl2] + H2

4 H3O+ + 3 Cl + NO3 NOCl + Cl2 + 6 H2O

3 Pt + 4 HNO3 + 18 HCl → 3 H2[PtCl6] + 4 NO↑ + 8 H2O