Տրանսակցիա (անգլ.՝ transaction , իր հերթին լատին․՝ transactio -կնքում, պայմանագիր), մինիմալ, տրամաբանորեն իմաստավորված գործարք, որը իմաստ ունի և կարող է կատարվել միայն ամբողջովին (կամ ամբողջովին չեղյալ համարել)։ Օրինակ առքուվաճառքի գործարքի (փողերը և ապրանքը փոխում են իրենց տերերին, և այս և այն պետք է փոխանցվի, եթե դա հնարավոր չէ, գործարքն ամբողջովին չեղյալ է համարվում), ինչպես նաև փողերի փոխանցումը մեկ հաշվից մյուս հաշվի վրա և այլ գործարքներ։

Բանկային և տնտեսագիտական գրականությունում սովորաբար (բայց ոչ միշտ) օգտագործվում է ՏրանՍակցիա գրառումը, իսկ ինֆորմատիկայում առավելապես Տրանզակցիա։ Հոդվածում «Տրանզակցիա» հասկացությունը ավելի մանրամասնորեն է տրվում, այն արդարացի է և ընդհանուր իմաստով՝ բացառությամբ համակարգչային նրբությունների։

Հոգեբանությունում, օրինակ՝ ΗЛП-ում կամ տրանսակցիոն վերլուծությունում, տրանսակցիան երկու մարդկանց միջև շփման միավոր է, հաղորդակցական փաստ։

Արտահին հղումներ խմբագրել