Վնասատու, կենդանատեսակ, որը վնաս է հասցնում մարդու առողջությանը կամ նրա տնտեսությանը[1]. Վնասատուները նվազեցնում են մշակաբույսերի բերքատվությունը և դրա որակը՝ դրանով իսկ պատճառելով հսկայական տնտեսական վնաս: Հայտնի են ավելի քան 60 հազար վնասատուների տեսակներ, որոնք առավելապես միջատներ են, տզեր, խխունջներ, թռչուններ և կաթնասուններ: Առավելագույն թվով վնասատուները հանդիպում են միջատների շրջանում՝ մոտ 10%:

Գյուղատնտեսական վնասատու — մորեխ Locusta migratoria

Դասակարգվում են ըստ հասցրած վնասիԽմբագրել

ԳիշատիչներԽմբագրել

Սրանք այն կենդանիներն են, որոնք վնաս են հասցնում գյուղատնտեսական կենդանիներին, հազվադեպ նաև մարդուն:

Գյուղատնտեսական բույսերի վնասատուներԽմբագրել

Կենդանիներ, որոնք վնասում են մշակաբույսերին, դրանց բերքին: Այս կենդանիների թվին առաջին հերթին դասվում են միջատները, քանի որ ամենաշատ վնասն են պատճառում, ինչը պայմանավորված է նրանց կենսաբանական առանձնահատկություններով, բազմազանությամբ, բարձր պտղաբերությամբ և արագ բազմացմամբ: Մշակաբույսերին վնասում են նաև տզերը, կակղամորթերը, որոշ կլոր որդեր, և մի շարք ողնաշարավոր կենդանիներ, հատկապես որոշ կրծողներ և թռչուններ[2].: Վնասատուները դասակարգվում են իրենց կողմից վնասվող բույսերի անվանումներով, օրինակ՝ հացահատիկային մշակաբույսերի վնասատուներ, պտղատու ծառերի վնասատուներ, անտառի վնասատուներ, ինչպես նաև պահեստի վնասատուներ և այլն:

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. ВРЕДИТЕЛИ // Большая медицинская энциклопедия
  2. Сельскохозяйственная энциклопедия, том 1, Третье издание. Москва, Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1949