Վիքիպեդիա:Ճանապարհորդություն դեպի Նախիջևան/Հոդվածներ/Ցանկ 2     գույնով ներկայացված են վստահելի աղբյուրները։      գույնով ներկայացված ադրբեջանական աղբյուրներ, որոնց հետ աշխատելիս պետք է շատ ուշադիր լինել։ Այլ լեզուներով Վիքիպեդիաներից թարգմանություն։

Նախիջևանի բնության մասին հիմնական հոդվածներ

խմբագրել
# Առաջարկվող
հոդվածներ
Աղբյուրներ Ուղեցույց Խմբագրողի
ստորագրություն
1 Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության բնություն   Նախիջևանի բնության մասին տեղեկություններ։(ռուս.)(անգլ.)
2 Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության կենդանական աշխարհ   Նախիջևանի ԻՀ վարչական բաժանում ըստ շրջանների։(ռուս.)(անգլ.)
3 Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության բուսական աշխարհ   Նախիջևանի ԻՀ վարչական բաժանում ըստ շրջանների։(ռուս.)(անգլ.)
4 Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության ջրագրություն

  Նախիջևանի ԻՀ Սահմանադրություն։ (ռուս.)(անգլ.)
  Նախիջևանի ջրագրության մասին տեղեկություններ, էջ 26-34 (Արգամ Այվազյան, «Նախիջևան։ Բնաշխարհիկ պատկերազարդ հանրագիտակ», Երևան, 1995 թվական)։

Արգամ Այվազյանի գրքում բացել նշված էջը։
5 Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության կլիմա

  Նախիջևանի ԻՀ Սահմանադրություն։ (ռուս.)(անգլ.)

Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության ջրագրություն

խմբագրել
# Առաջարկվող
հոդվածներ
Աղբյուրներ Ուղեցույց Խմբագրողի
ստորագրություն
1 Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության լճեր   Նախիջևանի բնության մասին տեղեկություններ։(ռուս.)(անգլ.)
  Նախիջևանի լճերի մասին տեղեկություններ, էջ 26-27 (Արգամ Այվազյան, «Նախիջևան։ Բնաշխարհիկ պատկերազարդ հանրագիտակ», Երևան, 1995 թվական)։
Արգամ Այվազյանի գրքում բացել նշված էջը։
2 Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության գետեր   Նախիջևանի բնության մասին տեղեկություններ։(ռուս.)(անգլ.)
  Նախիջևանի գետերի մասին տեղեկություններ, էջ 28-30 (Արգամ Այվազյան, «Նախիջևան։ Բնաշխարհիկ պատկերազարդ հանրագիտակ», Երևան, 1995 թվական)։
Արգամ Այվազյանի գրքում բացել նշված էջը։
3 Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության ջրամբարներ   Նախիջևանի բնության մասին տեղեկություններ։(ռուս.)(անգլ.)
  Նախիջևանի ջրամբարների մասին տեղեկություններ, էջ 26-27 (Արգամ Այվազյան, «Նախիջևան։ Բնաշխարհիկ պատկերազարդ հանրագիտակ», Երևան, 1995 թվական)։
Արգամ Այվազյանի գրքում բացել նշված էջը։

Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության ջրամբարներ

խմբագրել
# Առաջարկվող
հոդվածներ
Աղբյուրներ Ուղեցույց Խմբագրողի
ստորագրություն
1 Արաքսի ջրամբար   ru:Аракское водохранилище
2 Արփայի ջրամբար (Տանձիկի ջրամբար) միավորել
3 Խոկի ջրամբար
4 Կահաբի ջրամբար
5 Նախիջևանի ջրամբար
6 Ներամի ջրամբար
7 Ուզունոբայի ջրամբար
8 Սիրաբի ջրամբար