Վիքինախագիծ:Կրթական ծրագիր/Երևանի Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարան/2024

Պրակտիկա

Երևանի Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի Թարգմանություն և միջմշակութային հաղորդակցության և Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետների 4-րդ կուրսի ուսանողները փետրվարի 12-ից իրենց պրակտիկան են անցկացնում Վիքիմեդիա Հայաստանի գրասենյակում։ Այս էջը ստեղծվել է պրակտիկայի աշխատանքները համակարգելու համար։

Խմբեր