Հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների ինտեգրալների ցանկ - Այլ լեզուներ