«Մասնակից:Ամալյա Կարապետյան/Ավազարկղ»–ի խմբագրումների տարբերություն

 
 
Супруг — лицо, состоящее в браке. Он является значимым другим в брачном союзе, гражданском союзе или гражданском браке. Термин является нейтральным с гендерной точки зрения, в то время как мужчина-супруг является мужем, а женщина-супруг — женой. Хотя супруг (супруга) является формой значимого другого, последний термин также включает не состоящих в браке партнеров, которые играют социальную роль, аналогичную роли супруга, но не имеют прав и обязанностей, закрепленных за законом по отношению к супругу, также гражданскими супругами считаются лица, проживающие вместе и состоящие в отношениях.
 
Ամուսին- անձ, որն ամուսնացած է։ Նա ամուսնական կապի մեջ է՝ քաղաքացիական միության կամ քաղաքացիական ամուսնության մեջ: Տերմինը գենդերային տեսանկյունից չեզոք է, միևնույն ժամանակ տղամարդ ամուսինը հանդիսանում է [[ամուսին]], իսկ կին ամուսինը՝ [[կին]]։ Թեև ամուսին([[կին]]) բառը հանդիսանում է իմաստով մյուսի այլ ձեւը, վերջին տերմինը ներառում է նաև արտաամուսնական զույգերի կապը, որոնք սոցիալական դեր են խաղում՝ նույն ամուսնու դերը, բայց ամուսնու նկատմամբ օրենքով վերապահված իրավունքներ և պարտականություններ չունեն, միևնույն ժամանակ քազաքացիական ամուսիններ են համարվում այն [[անձ]]իք՝ ովքեր ապրում են միասին և հարաբերությունների մեջ են:
 
== Правовой статус ==
 
Ամուսին-, անձ, որն ամուսնացած է։ Նա ամուսնական կապի մեջ է՝ քաղաքացիական միության կամ քաղաքացիական ամուսնության մեջ: Տերմինը գենդերային տեսանկյունից չեզոք է, միևնույն ժամանակ տղամարդ ամուսինը հանդիսանում է [[ամուսին]], իսկ կին ամուսինը՝ [[կին]]։ Թեև ամուսին ([[կին]]) բառը հանդիսանում է իմաստով մյուսի այլ ձեւըձևը, վերջին տերմինը ներառում է նաև արտաամուսնականարտամուսնական զույգերի կապը, որոնք սոցիալական դեր են խաղում՝ նույն ամուսնու դերը, բայց ամուսնու նկատմամբ օրենքով վերապահված իրավունքներ և պարտականություններ չունեն, միևնույն ժամանակ քազաքացիական ամուսիններ են համարվում այն [[անձ]]իք՝իք, ովքեր ապրում են միասին և կենակցական հարաբերությունների մեջ են:
Правовой статус супруга и конкретные права и обязанности, связанные с этим статусом, значительно различаются в разных юрисдикциях мира. Эти правила обычно описаны в законах о семейном праве. Однако во многих частях мира, где гражданские браки не так распространены, вместо этого существуют обычные браки, которые обычно неофициально регулируются общиной. Во многих частях мира супружеские права и обязанности связаны с выплатой невесте цены, приданого или брачной пары. Исторически сложилось так, что многие общества давали наборы прав и обязанностей для супругов-мужчин, которые сильно отличались от наборов прав и обязанностей, данных для супругов-женщин. В частности, контроль над семейным имуществом, наследственные права и право диктовать действия детей в браке обычно предоставляются супружеским партнерам-мужчинам. Однако эта практика была значительно сокращена во многих странах в двадцатом веке, и более современные законодательные акты, как правило, определяют права и обязанности супруга без учёта пола. Среди последних европейских стран, установивших полное гендерное равенство в браке, были Швейцария, Греция, Испания, и Франция (в 1980-х гг). Однако в различных брачных законах по всему миру муж по-прежнему имеет власть; Например, Гражданский кодекс Ирана в статье 1105 гласит: «В отношениях между мужем и женой; положение главы семьи является исключительным правом мужа».
 
== Իրավական կարգավիճակ ==
В зависимости от юрисдикции отказ или неспособность супруга выполнить брачные обязательства могут служить основанием для развода, юридического увольнения или аннулирования. Последние два варианта более распространены в странах, где доминирующей религией является католицизм, некоторые из которых вводят развод только недавно (например, Италия в 1970 году, Португалия в 1975 году, Бразилия в 1977 году, Испания в 1981 году, Аргентина в 1987 году, Парагвай в 1991 году, Колумбия в 1991 году, Ирландия в 1996 году, Чили в 2004 году и Мальта в 2011 году). В последние годы многие западные страны не приняли разводов по какой-либо вине. В некоторых частях мира формальное расторжение брака осложняется платежами и товарами, которыми обмениваются семьи (это часто встречается, когда заключаются браки). Это часто затрудняет выход из брака, особенно для женщины: в некоторых частях Африки после того, как цена за невесту уплачена, жена считается принадлежащей мужу и его семье; и если она хочет уйти, муж может потребовать вернуть невесте ту цену, которую он заплатил семье девочки. Семья девушки часто не может или не хочет возвращать деньги.
Ամուսնու իրավական կարգավիճակը եւև այդ կարգավիճակի հետ կապված կոնկրետ իրավունքներն ու պարտականությունները զգալիորեն տարբերվում են աշխարհիև տարբեր երկրներիիիրավունքներում տարբեր իրավասություններում։է։ Այդ կանոնները սովորաբար նկարագրված են ընտանեկան իրավունքի մասին օրենքներում։ Սակայն աշխարհի շատ երկրներում, որտեղ քաղաքացիական ամուսնություններն այնքան էլ տարածված չեն, դրա փոխարեն կան սովորական ամուսնություններ, որոնք սովորաբար ոչ պաշտոնապես կարգավորվում են համայնքի կողմից ։կողմից։ Աշխարհի շատ երկրներում ամուսնական իրավունքներն ու պարտականությունները կապված են հարսնացուիհարսնացուին վճարելու գնիցչափից, օժիտից կամ ամուսնական զույգի վճարումից։ Պատմականորեն, շատ հասարակություններ տվել են տղամարդկանց իրավունքներ եւև պարտականություններ, որոնք խիստ տարբերվում են կանանց իրավունքներից եւև պարտականություններից: Մասնավորապես, ընտանեկան գույգի նկատմամբ վերահսկողությունը, ժառանգական իրավունքները եւև ամուսնության մեջ երեխաների գործողությունները թելադրելու իրավունքը սովորաբար տրամադրվում ենէ ամուսնական զուգընկերներից տղամարդուն: Այնուամենայնիվ, շատ երկրներում այս պրակտիկան զգալիորեն կրճատվել է քսաներորդ դարում շատ երկրներում, եւև ավելի ժամանակակից օրենսդրական ակտերը, Որպեսորպես կանոն, սահմանում են ամուսնու իրավունքներն ու պարտականությունները, առանց հաշվի առնելու սեռը: Եվրոպական երկրների շարքում, որոնք լիարժեք գենդերային հավասարություն են հաստատել ամուսնության մեջ, եղել են Շվեյցարիան, Հունաստանը, Իսպանիան և Ֆրանսիան (1980-ականներին) ։ Սակայն աշխարհի տարբեր երկրներում ամուսնական օրենքներում տղամարդը դեռ իշխանություն ունի։ Օրինակ՝ Իրանի քաղաքացիական օրենսգիրքը 1105 հոդվածում նշում է." «ամուսնու եւև կնոջ միջեւ հարաբերություններում, ընտանիքի ղեկավարի կարգավիճակը ամուսնու բացառիկ իրավունքն է"»:
 
Իրավական համակարգից կախված, ամուսնական պարտավորությունները կատարելու ամուսնու մերժումը կամ անկարողությունը կարող են հիմք հանդիսանալ ամուսնալուծության, իրավաբանական ազատման կամ չեղյալ հայտարարելու համար: Վերջին երկու տարբերակները շատ ավելի տարածված են այն երկրներում, որտեղ գերիշխող կրոնը կաթոլիկությունն է, որոնցից մի քանիսում ամուսնալուծությունը միայն վերջերս է մտել։ Ինչպես, օրինակ, Իտալիայում՝ 1970 թվականին, Պորտուգալիայում՝ 1975 թվականին, Բրազիլիայւոմ 1977 թվականին, Իսպանիայում 1981 թվականին, Արգենտինայում1987 թվականին, Պարագվայում 1991 թվականին, Կոլումբիայում 1991 թվականին, Իռլանդիայում 1996 թվականին, Չիլիում 2004 թվականին և Մալթայում 2011 թվականին:
Независимо от законодательства, на личные отношения между супругами может также влиять местная культура и религия, что может способствовать укреплению мужского авторитета над женой: например, слово בעל (ba`al), на иврите означающее «муж», используемое в Библии, является синонимом владельца и мастера.
 
Կախված իրավասությունից, ամուսնական պարտավորությունները կատարելու ամուսնու մերժումը կամ անկարողությունը կարող են հիմք հանդիսանալ ամուսնալուծության, իրավաբանական ազատման կամ չեղյալ հայտարարելու համար: Վերջին երկու տարբերակները շատ ավելի տարածված է այն երկրներում, որտեղ գերիշխող կրոնը կաթոլիկություն, որոնցից մի քանիսը ներկայացնում ամուսնալուծության միայն վերջերս (ինչպես, օրինակ, Իտալիայի 1970 թ., Պորտուգալիա 1975 թ., Բրազիլիա 1977 թ., Իսպանիա 1981 թ., Արգենտինա 1987 թ., Պարագվայ 1991 թ., Կոլումբիա 1991 թ., Իռլանդիա 1996 թ., Չիլի 2004 թ., եւ Մալթա 2011 թ.): Վերջին տարիներին Արևմտյան շատ երկրներ որևէ մեղքովմեղքի ամուսնալուծությունհամար ընդունելի չեն ընդունել։համարել ամուսնալուծությունը։ Աշխարհի որոշ մասերում ամուսնության պաշտոնական դադարեցումը բարդանում է այն վճարումներով եւև ապրանքներով, որոնք փոխանակում են ընտանիքներըընտանիքները։ (Դա հաճախ հանդիպում է հանդիպում ամուսնությունների ժամանակ): Աֆրիկայի որոշ մասերում, երբ հարսնացուի գինը վճարվում է, կինը համարվում է ամուսնու եւև նրա ընտանիքի սեփականությունը, եւև եթե նա ցանկանում է հեռանալ, ամուսինը կարող է պահանջել վերադարձնել հարսնացուին այն գինը, որը նա վճարել է աղջկա ընտանիքին: Աղջկա ընտանիքը հաճախ չի կարող կամ չի ցանկանում վերադարձնել գումարը։
 
ԱնկախՕրենսդրական օրենսդրությաննորմերից անկախ, ամուսինների միջեւմիջև անձնական հարաբերությունների վրա կարող է ազդել նաեւնաև տեղական մշակույթը եւև կրոնը, ինչը կարող է նպաստել կնոջ նկատմամբ տղամարդկանց հեղինակության ամրապնդմանը.օրինակամրապնդմանը։ Օրինակ, եբրայերեն בעל (ba`al) բառը նշանակում է '''"ամուսին",''' որն օգտագործվում է Աստվածաշնչում, սեփականատիրոջ եւև Վարպետի հոմանիշն է:
 
2-----
 
== Իրավական կարգավիճակ ==
Ամուսնու իրավական կարգավիճակը եւ այդ կարգավիճակի հետ կապված կոնկրետ իրավունքներն ու պարտականությունները զգալիորեն տարբերվում են աշխարհի տարբեր իրավասություններում։ Այդ կանոնները սովորաբար նկարագրված են ընտանեկան իրավունքի մասին օրենքներում։ Սակայն աշխարհի շատ երկրներում, որտեղ քաղաքացիական ամուսնություններն այնքան էլ տարածված չեն, դրա փոխարեն կան սովորական ամուսնություններ, որոնք սովորաբար ոչ պաշտոնապես կարգավորվում են համայնքի կողմից ։ Աշխարհի շատ երկրներում ամուսնական իրավունքներն ու պարտականությունները կապված են հարսնացուի գնից, օժիտից կամ ամուսնական զույգի վճարումից։ Պատմականորեն, շատ հասարակություններ տվել են տղամարդկանց իրավունքներ եւ պարտականություններ, որոնք խիստ տարբերվում են կանանց իրավունքներից եւ պարտականություններից: Մասնավորապես, ընտանեկան գույգի նկատմամբ վերահսկողությունը, ժառանգական իրավունքները եւ ամուսնության մեջ երեխաների գործողությունները թելադրելու իրավունքը սովորաբար տրամադրվում են ամուսնական զուգընկերներից տղամարդուն: Այնուամենայնիվ, այս պրակտիկան զգալիորեն կրճատվել է քսաներորդ դարում շատ երկրներում, եւ ավելի ժամանակակից օրենսդրական ակտերը, Որպես կանոն, սահմանում են ամուսնու իրավունքներն ու պարտականությունները, առանց հաշվի առնելու սեռը: Եվրոպական երկրների շարքում, որոնք լիարժեք գենդերային հավասարություն են հաստատել ամուսնության մեջ, եղել են Շվեյցարիան, Հունաստանը, Իսպանիան և Ֆրանսիան (1980-ականներին) ։ Սակայն աշխարհի տարբեր երկրներում ամուսնական օրենքներում տղամարդը դեռ իշխանություն ունի։ Օրինակ՝ Իրանի քաղաքացիական օրենսգիրքը 1105 հոդվածում նշում է."ամուսնու եւ կնոջ միջեւ հարաբերություններում, ընտանիքի ղեկավարի կարգավիճակը ամուսնու բացառիկ իրավունքն է":
Կախված իրավասությունից, ամուսնական պարտավորությունները կատարելու ամուսնու մերժումը կամ անկարողությունը կարող են հիմք հանդիսանալ ամուսնալուծության, իրավաբանական ազատման կամ չեղյալ հայտարարելու համար: Վերջին երկու տարբերակները շատ ավելի տարածված է այն երկրներում, որտեղ գերիշխող կրոնը կաթոլիկություն, որոնցից մի քանիսը ներկայացնում ամուսնալուծության միայն վերջերս (ինչպես, օրինակ, Իտալիայի 1970 թ., Պորտուգալիա 1975 թ., Բրազիլիա 1977 թ., Իսպանիա 1981 թ., Արգենտինա 1987 թ., Պարագվայ 1991 թ., Կոլումբիա 1991 թ., Իռլանդիա 1996 թ., Չիլի 2004 թ., եւ Մալթա 2011 թ.): Վերջին տարիներին Արևմտյան շատ երկրներ որևէ մեղքով ամուսնալուծություն չեն ընդունել։ Աշխարհի որոշ մասերում ամուսնության պաշտոնական դադարեցումը բարդանում է այն վճարումներով եւ ապրանքներով, որոնք փոխանակում են ընտանիքները (Դա հաճախ հանդիպում է ամուսնությունների ժամանակ): Աֆրիկայի որոշ մասերում, երբ հարսնացուի գինը վճարվում է, կինը համարվում է ամուսնու եւ նրա ընտանիքի սեփականությունը, եւ եթե նա ցանկանում է հեռանալ, ամուսինը կարող է պահանջել վերադարձնել հարսնացուին այն գինը, որը նա վճարել է աղջկա ընտանիքին: Աղջկա ընտանիքը հաճախ չի կարող կամ չի ցանկանում վերադարձնել գումարը։
 
Անկախ օրենսդրության, ամուսինների միջեւ անձնական հարաբերությունների վրա կարող է ազդել նաեւ տեղական մշակույթը եւ կրոնը, ինչը կարող է նպաստել կնոջ նկատմամբ տղամարդկանց հեղինակության ամրապնդմանը.օրինակ, եբրայերեն բառը նշանակում է "ամուսին", որն օգտագործվում է Աստվածաշնչում, սեփականատիրոջ եւ Վարպետի հոմանիշն է:
 
2-----Այս կանոնները սովորաբար նկարագրվում են ընտանեկան իրավունքի օրենքներում: Այնուամենայնիվ, աշխարհի շատ մասերում, որտեղ սովորական օրենքի ամուսնությունները քիչ տարածված են, փոխարենը կան կանոնավոր ամուսնություններ, որոնք սովորաբար ոչ ֆորմալ կարգավորում են համայնքը: Աշխարհի շատ մասերում ամուսնական իրավունքներն ու պարտականությունները ներառում են հարսին գին, օժիտ կամ ամուսնացած զույգ վճարելը: Պատմականորեն շատ հասարակություններ իրավունքներ և պարտականություններ են տվել տղամարդ ամուսիններին, որոնք շատ տարբեր են կին ամուսիններին տրված իրավունքների և պարտականությունների շարքից: Մասնավորապես, ընտանեկան ունեցվածքի, ժառանգության իրավունքի և ամուսնության մեջ երեխաների գործողությունները թելադրելու իրավասության նկատմամբ վերահսկողությունը սովորաբար տրվում է տղամարդ ամուսիններին: Այնուամենայնիվ, քսաներորդ դարում շատ երկրներում այս պրակտիկան զգալիորեն կրճատվեց, և ավելի ժամանակակից օրենսդրությունը ձգտում է սահմանել ամուսնու իրավունքներն ու պարտականությունները ՝ առանց սեռը հաշվի առնելու: Եվրոպական վերջին երկրներից, որոնք ամուսնության մեջ գենդերային լիարժեք հավասարություն հաստատեցին, Շվեյցարիան, Հունաստանը, Իսպանիան և Ֆրանսիան էին (1980-ականներին): Այնուամենայնիվ, աշխարհի տարբեր ամուսնությունների օրենքներում ամուսինը դեռ իշխանություն ունի. Օրինակ, Իրանի քաղաքացիական օրենսգիրքը 1105-րդ հոդվածում ասում է. «Ամուսնու և կնոջ միջև հարաբերությունների մեջ. ընտանիքի ղեկավարի պաշտոնը ամուսնու բացառիկ իրավունքն է »:
 
== Минимальный возраст ==
16 386

edits