«Կենսաֆիզիկա»–ի խմբագրումների տարբերություն

Ավելացվել է 18 բայտ ,  1 տարի առաջ
չ
Որոշ կոսմետիկ փոփոխություններ եւ սրբագրում է արվել։
չ (Որոշ կոսմետիկ փոփոխություններ եւ սրբագրում է արվել։)
 
 
== Կենսաֆիզիկայի դասկարգում ==
Ներկայումս, համաձայն տեսական և կիրառական կենսաֆիզիկայի Միջազգային միության ([[1961]]) ընդունած դասակարգման, կենսաֆիզիկան ընդգրկում է երեք հիմնական բաժիններ,բաժիններ․
*մոլեկուլային ենսաֆիզիկա, կենսաֆիզիկա
*բջջի կենսաֆիզիկա և
*բարդ համակարգերի (ղեկավարման և կարգավորման պրոցեսների) կենսաֆիզիկան։ կենսաֆիզիկա
===== Մոլեկուլային կենսաֆիզիկա =====
Մոլեկուլային կենսաֆիզիկաիկենսաֆիզիկայի ուսումնասիրության առարկան են կենսաբանական միկրոմոլեկուլները և մակրոմոլեկուլային համալիրները, նրանց կառուցվածքը, փոխազդեցության բնույթը, էներգետիկան, կենսամոլեկուլների ֆիզիկական պարամետրերի կապը նրանց ֆունկցիայի հետ։
===== Բջջի կենսաֆիզիկա =====
Բջջի կենսաֆիզիկան հետազոտում է բջջի և նրա բաղադրամասերի ֆիզիկական և ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, բջջաթաղանթի մոլեկուլային և վերմոլեկուլային կառուցվածքը, նրա կապը թափանցելիու թյանթափանցելիության, ակտիվ տեղափոխության, կենսապոտենցիալների առաջացման հետ։ Բջջի Կենսաֆիզիկանկենսաֆիզիկան ուսումնասիրում է նշված պրոցեսների էներգետիկան և թերմոդինամիկան, ինչպես նաև կենսասինթեզի և բջջի տարբեր բաղադրամասերի գործունեության հետ կապված պրոցեսները։
===== Բարդ համակարգերհամակարգերի կենսաֆիզիկա =====
Բարդ համակարգերի կենսաֆիզիկան զբաղվում է տարբեր կենսահամակարգերի ղեկավարման և կարգավորման պրոցեսների ուսումնասիրության հարցերով և այլն։
== Կենսաֆիզիկայի խնդիրներ ==
Սակայն կենսաֆիզիկաԿենսաֆիզիկա զբաղվում է նաև օրգանիզմի վրա ֆիզիկական տարբեր գործոնների ազդեցության, իոնացնող ճառագայթների կենսաբանական ազդեցության հարցերով, որը ռադիոկենսաբանության հիմնական խնդիրն է։ Ըստ ուսումնասիրվող առարկայի, կենսաֆիզիկաում տարբերում են՝են․
*պարզ կամ բարդ զգացողության օրգանների (մասնավորապես տեսողության) կենսաֆիզիկա,
*կծկման պրոցեսների (մկանային կծկման) կենսաֆիզիկա,
*թաղանթների (թափանցելիության) կենսաֆիզիկան։ կենսաֆիզիկա
== Կենսաֆիզիկայի ուղղություններ ==
ՆրաԿենսաֆիզիկայի ուղղությունը որոշվում է ուսումնասիրվող օբյեկտով, կիրառման բնագավառով կամ գիտության որևէ ճյուղին մոտ լինելով, օրինակ՝ միկրոօրգանիզմների կենսաֆիզիկան, բուսերիբույսերի կամ կենդանիների, բժշկական, տեսական, կիրառական, ռադիացիոն կենսաֆիզիկան։
== Կենսաֆիզիկական հետազոտություններ ==
Կենսաֆիզիկական բնույթի առանձին հետազոտություններով զբաղվել են դեռ ևս [[17-րդ դար|17]]-[[18-րդ դար]]երում, երբ սկսեցին փորձել ֆիզիկայում, քիմիայում ստեղծված հասկացությունները կիրառել կենսաբանական երևույթների վերլուծման համար (Ռ. Դեկարտ, Զ. Բորելի, Տ. Տունգ, Լ. էյլեր, Մ. Լոմոնոսով և ուրիշներ)։ Լուիջի Գալվանիի, Հ. Հելմհոլցի, է. Դյուբուա-Ռեյմոնի, Դ. Բերնշտեյնի, Վ. Ներնստի աշխա տանքներիաշխատանքների շնորհիվ, [[19]]-րդ դարի վերջում և [[20]] -րդ դարի սկզբում կենսաֆիզիկան վերջնականապես ձևավորվեց որպես գիտություն։ Դրան մեծապես նպաստեցին ֆիզիկական և ֆիզիկա-քիմիական մեթոդների կատարելագործումն ու կիրառումը կենսաբանության մեջ (էլեկտրոնային միկրոսկոպ, սպեկտրային անալիզ, ուլտրացենտրիֆուգման մեթոդ ևն)։ Կենսաֆիզիկաով սկսեցին զբաղվել ֆիզիկոսները, քիմիկոսները և այլ ճշգրիտ գիտությունների ներկայացուցիչները։
 
== Պատմություն ==