«Մասնակից:Ani Hosyan/Ավազարկղ1»–ի խմբագրումների տարբերություն

'''Ինտերվալային կրկնության ֆունկցիա [[Գծային ֆունկցիա|Y=2X+1]]''', որտեղ Y-ը այն օրն է, երբ ինֆորմացիան սկսում է մոռացվել, մոռացումը ընթանում է աստիճանաբար և հավասար է Y օրվա, X՝ սովորելուց հետո վերջին կրկնության օրը: Ինտերվալի պոտենցիալը հավասար է անսահմանության: Որոշ բառեր և արտահայտություններ կարող են հիշվել ավելի լավ, իսկ մյուսները՝ ավելի վատ: Ինտերվալային կրկնությունը ավելի հաճախ օգտագործում են [[Լեյտների համակարգ|քարտային համակարգի]] հետ միասին:
 
== Ուսումնասիրություններ և կիրառություն ==
== Исследования и применение ==
Идея,Ուսուցման чтоընթացքի интервальныеլավացման повторенияհամար можноինտերվալային использоватьկրկնության дляօգտագործման улучшенияգաղափարը процессаառաջին обучения,անգամ впервыеառաջարկվել была предложена в книгеէ «ПсихологияՈւսուցման обученияհոգեբանություն» գրքում (англանգլ. ''Psychology of Study''), написаннойգրված профессором1932 [[Сесилթվականին Алекպրոֆեսոր Мейс|АлекомԱլեք Мейсом]]Մեյսի вկողմից: 19321939 году.թվականին В 1939Spitzer-мը Spitzerփորձարկեց протестировалմեթոդի эффектէֆեկտը методикиԱյովայի наուսանողների студентах в Айове.վրա:<ref>Spitzer, H. F. (1939). Studies in retention. Journal of Educational Psychology, 30, 641—657.</ref> Spitzer исследовалուսումնասիրեց методայդ наմեթոդը болееավելի чемքան 3600 студентахուսանողների иվրա доказалու егоապացուցեց эффективность.դրա Ноէֆեկտիվությունը: этаԲայց ранняяայդ работаվաղ оставаласьաշխատանքը незамеченнойաննկատելի доմնաց концаմինչև 60-хականների վերջը, когдаերբ когнитивныеկոգնիտիվ психологиհոգեբանները, в особенностиհատկապես Landuaer & Bjork<ref>Landauer, T. K., & Bjork, R. A. (1978). Optimum rehearsal patterns and name learning. In M. Gruneberg, P. E. Morris, & R. N. Sykes (Eds.), Practical aspects of memory (pp. 625—632). London: Academic Press.</ref> and Melton,<ref>Melton, A. W. (1970). The situation with respect to the spacing of repetitions and memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 9, 596—606.</ref>, исследовалиուսումնասիրեցին манипуляциюմանիպուլյացիան сինտերվալային интерваломկրկնության повторенияհետ какինչպես способմտապահվածը улучшитьլավացնելու запоминание.միջոց: ПримерноՄոտավորապես вայդ тоնույն жеժամանակ времяՊիմսլերը Пимслерդարձավ сталառաջինը, первопроходцемով вգործնականում практическомկիրառեց примененииինտերվալային теорииկրկնության интервальныхթեորիան повторенийլեզուների дляուսուցման обученияհամար: языковԵվ и вարդեն 1973 Себастьянթվականին ЛейтнерՍեբաստիան придумалԼեյտները «[[Системаեկել Лейтнера|Системуէ Лейтнера]]»,Լեյտների универсальнуюհամակարգի системуստեղծման обучения,գաղափարին: основаннуюՈւսուցման наյուրահատուկ карточках.մեթոդ՝ հիմնված քարտերի վրա:
 
== Известные исследователи ==
543

edits