«Ներգծյալ շրջանագծի կենտրոն»–ի խմբագրումների տարբերություն

Եթե բազմանկյան բոլոր կողմերը շոշափում են շրջանագիծը, ապա շրջանագիծը կոչվում է այդ բազմանկյան ներգծյալ շրջանագիծ: Ներգծյալ շրջանագծի կենտրոնը պետք է հավասարահեռ լինի բազմանկյան կողմերից, այսինքն լինի կիսորդների հատման կետում:
 
Հավասարակողմ եռանկյան արտագծյալ և ներգծյալ շրջանագծերի կենտրոնները համընկնում են: <math>\triangle ABC</math> со сторонами <math>a</math>, <math>b</math> и <math>c</math>, противолежащими вершинам <math>A</math>, <math>B</math> и <math>C</math> соответственно, инцентр делит биссектрису угла <math>A</math> в отношении:
<br />
40 302

edits