«Զաքարյաններ»–ի խմբագրումների տարբերություն

[[Կիրակոս Գանձակեցի]], Պատմություն հայոց: Աշխատասիրությամբ Կ.Մելիք-Օհանջանյանի: Ե., 1961 թ.:
Բաբայան Լ.Հ., Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական պատմությունը 13-14-րդ դարերում: Ե., 1964 թ.:
[[Գարեգին Ա Հովսեփյան]]ց, Խաղբակեանք, մաս Ա: Վաղարշապատ, 1928 թ.:
Բագրատ Ուլուբաբյան, [[Խաչեն]]ի իշխանությունը 10-14-րդ դարերում: Ե., 1975 թ.:
[[Տիգրան Պետրոսյանց]], [[Վաչուտյաններ]]: Ե., 2001 թ.:
 
{{անավարտ}}
Անանուն մասնակից