«Կորիզակիսում»–ի խմբագրումների տարբերություն

== Միտոզի կենսաբանական նշանակությունը ==
#Դուստր բջիջները ստանում են նույն ժառանգական տեղեկատվությունը և նույն քրոմոսոմային հավաքակազմը։
#Քրոմոսոմները դուստր բջիջներինբջիջներում բաշխված են հավասարաչափ։
#Միաբջիջ օրգանիզմների և անսեռ բազմացող օրգանների բազմացումը տեղի է ունենում միտոզով։
#Միտոզի շնորհիվ ապահովում է քրոմոսոմների հաստատուն թիվը։
Անանուն մասնակից