«Մեքենաընթեռնելի քարտագրում»–ի խմբագրումների տարբերություն

== Ձևաչափեր==
 
*'''Հեղինակավոր գրառումներ'''`ՄԵԸՔպարունակում ստանդարտով ստեղծված գարռումներըեն տեղեկությունն են պարունակում անձնաունների, խորագրերի, աշխարհագրական անվանումների և այլն:
*'''Մատենագիտական գրատումներ` ՄԵԸՔ մատենագիտական գրառումները''' նկարագրում են նյութը (գիրք, ձայներիզ,քարտեզ, պարբերական հրատարակություն, էլէկտրոնային ֆայլ և այլն) ըստ նկարագրման խմբերի:
*'''Դասակարգիչներ:''' Դասակարգիչների վերաբերյալ տվյալները պահվում են ՄԵԸՔ գրառումների տեսքով(օրինակ Կոնգրեսի գրադարանի դասիչները պահվում են MARC 21 ձևաչափով):
*'''Պահումների վերաբերյալ գրրառումներ`''' տրամադրում է տվյալտվյալներ գրադարանում, պահվող նյութի տեղաբախշման, միավորների քանակի, կարգավիճակի, գույքահամարի և այլնի վերաբերյալ տվյալներ:
 
ՄԵԸՔ ստանդարտի հիմքի վրա ստեղծված ձևաչափերից աշխարհում ամենալայն կիրառություն ունեցողը MARC21-ն է, որը նախագծվել է 1999 թվականին: Սա ԱՄՆ-ում օգտագործվող USMARC և Կանդայում օգտագործվող CANMARC ստանդարտների մեկտեղումն է: Աշխարհում նախագծվել և տեղայնացվել են MARC21–ի բազմաթիվ ազգային տարբերակներ: Գերմանիայում օգտագործվում է MAB(Maschinelles Austauschformat fur Bibliotheken) ստանդարտը, որը ՄԵԸՔ համատեղելի չէ: MARC21 ստանդարտը նախատեսված է տեղեկատվության տարբեր տեսակի կրիչների վրա թողարկված նյութերի նկարագրության համար:
 
== Հասկացություններ==
295

edits