Թույլատրության Սխալներ

Ձեզ չի թույլատրվում send a message to multiple users at once հետևյալ պատճառով.

Տվյալ գործողությունը կարող են կատարել միայն Ադմիններ խմբի մասնակիցները։