Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն

Հասարակական աշխարհագրություն, ուսումնասիրում է բնակչության և տնտեսության տեղաբաշխման օրինաչափություններն ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև՝ այդ տեղաբաշխման տեղական առանձնահատկությունները որոշակի տարածաշրջաններում ու երկրներում[1]։

Հասարակական աշխարհագրությունը գիտություն է, որի ուսումնասիրության առարկան տարածքային զուգակցություններն են (օրինակ՝ գյուղերի, քաղաքների, ճանապարհների, փոխադարձաբար կապված արդյունաբերական և գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների, հանգստի ու առողջապահական օբյեկտների համակարգեր)։

Ծանոթագրություններ Խմբագրել

  1. Ռ. Մարգարյան, Ս. Օհանյան. «Աշխարհագրություն 7», Երևան, 2007, էջ 5