Պլանկի լիցք, հիմնական միավորներից մեկը Պլանկի միավորների բնական համակարգում։ Նշանակվում է : Հիմնարար ֆիզիկական հաստատուններով սահմանված էլեկտրական լիցքի քանակն է։

Պլանկի լիցքը որոշվում է որպես[1][2]

Կլ,

որտեղ

լույսի արագությունն է վակուումում,
-ը՝ Պլանկի հաստատունը,
-ը՝ Պլանկի բերված հաստատունը,
-ը՝ վակուումի դիէլեկտրիկական թափանցելիությունը,
-ն՝ տարրական էլեկտրական լիցքը,
= (137.03599911)−1-ն՝ նուրբ կառուցվածքի հաստատունը։

Պլանկի լիցքը անգամ մեծ է էլեկտրոնի e լիցքից։

Գաուսի միավորներով սահմանվում է այնպես, որ : Այս դեպքում -ն կունենա հետևյալ պարզ տեսքը՝

:

Տեսական ֆիզիկայում ընդունված է կիրառել Հեվիսայդ-Լորենցի միավորները։ Եթե ընդունենք , ինչպես ՄՄ համակարգում ընդունում ենք , Պլանկի լիցքը սահմանումը կարելի է ներկայացնել նաև որպես

Կլ։

Երբ էլեկտրական լիցքը չափվում է միավորներով, այսինքն, երբ ընդունվում է 1, ստանում ենք , ինչը սովորաբար օգտագործվում է տեսական ֆիզիկայում։ ՍԳՎ բնական միավորներով, երբ , կունենանք :

Ծանոթագրություններ խմբագրել

  1. Stock Michael, Witt} Thomas J (2006)։ «CPEM 2006 round table discussion 'Proposed changes to the SI'»։ Metrologia 43 (6): 583 
  2. Pavšič Matej (2001)։ The Landscape of Theoretical Physics: A Global View։ Dordrecht: Kluwer Academic։ էջեր 347–352