Պերհիդրոլ, պերհիդրօքսիլ, գերհիդրօքսիլ (լատ․ per - վեր և հուն․ Обсор - ջուր), Н02( ջրածնի վերգերօքսիդային միջանկյալ մասնիկ։ Չափազանց անկայուն է։ Հայտնի են նրա աղերը՝ վերգերօքսիդները (K02, Rb02, Ва04 են)։ Որպես միջանկյալ մասնիկ Պերհիդրոլը առաջանում է այրման, թթվածնով և ջրածնի գերօքսիդով օքսիդացման երևույթների ժամանակ։