Պատմական շրջան, էթնոգրաֆիայում, պատմությունում և մշակութագիտությունում տերմին տարածության համար, որը կազմում է դիվանագիտական միասնություն և ունի որոշակի ընդհանուր գծեր մշակույթում, էթնոգրաֆիայում, լեզվում և տեղի ու շրջապատող բնակչության մեջ։