Շարանտ գավառի համայնքների ցանկ

Վիքիմեդիայի նախագծի ցանկ

Ֆրանսիայի Նոր Ակվիտանիա մարզի Շարանտ գավառի 383 համայնքները հետևյալն են[1].

INSEE ինդեքս Փոստային
ինդեքս
Համայնք
16001 16500 Աբզակ
16002 16700 Լեզ Ադժո
16003 16110 Ագրի
16005 16140 Էգր
16007 16490 Ալլու
16008 16140 Ամբերակ
16009 16490 Ամբերնակ
16010 16300 Ամբլևիլ
16011 16560 Անե
16012 16130 Անժակ Շամպայն
16013 16120 Անժակ Շարանտ
16014 16300 Անժեդուկ
16015 16000 Անգուլեմ
16016 16500 Անսակ սյուր Վիեն
16017 16170 Անվիլ
16018 16130 Արս
16019 16290 Անիեռ սյուր Նուեռ
16020 16390 Օբտեր սյուր Դրոն
16339 16170 Օժ Սեն Մեդար
16023 16460 Օնակ սյուր Շարանտ
16024 16560 Օսակ Վադալ
16025 16360 Բեն Սենտ Ռադգոնդ
16026 16430 Բալզակ
16027 16140 Բարբեզիեռ
16028 16300 Բարբեզիե Սենտ Իլեր
16029 16210 Բարդենակ
16030 16300 Բարրե
16031 16700 Բարրո
16032 16120 Բասակ
16034 16210 Բազակ
16035 16450 Բոլիե սյուր Սոնեթ
16036 16250 Բեշրես
16204 16120 Բելվին
16037 16210 Բելոն
16038 16350 Բենեստ
16039 16700 Բերնակ
16040 16480 Բերնեյ
16041 16250 Բեսակ
16042 16140 Բեսսե
16044 16700 Բյուսակ
16045 16120 Բիրակ
16047 16320 Բլանզագե Սեն Սիբար
16048 16480 Բուսբրետո
16082 16320 Բոնե լա Տուդ
16049 16390 Բոն
16050 16120 Բոնեյ
16051 16170 Բոնվիլ
16053 16360 Բոր (Բեն Սենտ Ռադգոնդի կանտոն)
16052 16190 Բոր (Մոնմորո Սեն Սիբարի կանտոն)
16054 16350 Լը Բուշաժ
16055 16410 Բուե
16056 16200 Բուր Շարանտ
16057 16120 Բուտվիլ
16058 16100 Բուտիե Սեն Տրոժան
16059 16240 Բրեթ
16060 16370 Բրևիլ
16061 16590 Բրի
16062 16300 Բրի սու Բարբեզիե
16063 16210 Բրի սու Շալե
16064 16420 Բրիգեյ
16065 16500 Բրիյակ
16066 16480 Բրոսակ
16067 16110 Բենզակ
16068 16260 Սելեֆրուեն
16069 16230 Սելեթ
16070 16150 Շաբանե
16071 16150 Շաբրակ
16072 16250 Շադուրի
16073 16210 Շալե
16074 16300 Շալինյակ
16076 16350 Շամպայն Մուտոն
16075 16250 Շամպայն Վինի
16077 16290 Շամմիլոն
16078 16430 Շամիեռ
16079 16360 Շանտիյակ
16081 16140 Լա Շապել
16083 16140 Շարմե
16084 16380 Շարրա
16085 16260 Շասնեյ սյուր Բոնիեռ
16086 16150 Շասնոն
16087 16350 Շասիեք
16088 16200 Շասոր
16089 16100 Շատոբերնար
16090 16120 Շատոնեֆ սյուր Շարանտ
16091 16480 Շատինյակ
16093 16380 Շազել
16095 16460 Շենոն
16096 16310 Շերվ Շատլար
16097 16370 Շերվ Ռիշմոն
16098 16240 Լա Շևրերի
16099 16480 Շիյակ
16100 16150 Շիրակ
16101 16440 Կլե
16102 16100 Կոնյակ
16103 16320 Կոմբիեռ
16104 16700 Կոնդակ
16105 16360 Կոնդեոն
16106 16500 Կոնֆոլան
16046 16250 Կոտու դյու Բլոնզեկե
16107 16560 Կուլժան
16108 16330 Կուլոնժ
16109 16200 Կուրբիյակ
16110 16240 Կուրկոմ
16111 16190 Կուրժակ
16112 16210 Կուրլակ
16113 16400 Լա Կուրոն
16114 16460 Կուտյուր
16116 16300 Կրիտեյ լա Մագդելեն
16117 16210 Կյուրակ
16118 16190 Դևիա
16119 16410 Դինյակ
16120 16410 Դիրակ
16121 16290 Դուզա
16122 16140 Էբրեոն
16123 16170 Էշալա
16124 16220 Էկյուրա
16125 16320 Էդոն
16127 16240 Ամպյուրե
16128 16490 Էպնեդ
16130 16210 Լեզ Էսար
16131 16500 Էս
16132 16150 Էտանյակ
16133 16250 Էտրիակ
16134 16150 Էքսիդեյ
16135 16220 Էմուտիե
16136 16700 Լա Ֆեյ
16137 16380 Ֆեյադ
16138 16730 Ֆլեակ
16139 16200 Ֆլերակ
16140 16230 Ֆոնկլերո
16141 16230 Ֆոնտենիյ
16142 16240 Լա Ֆորե դը Տեսե
16143 16410 Ֆուքեբրուն
16144 16140 Ֆուքեր
16145 16200 Ֆուսինյակ
16146 16410 Գարա
16147 16320 Գարդ լը Պոնտարու
16148 16170 Ժենակ Բինյակ
16149 16270 Ժենույակ
16150 16130 Ժանսակ լա Պալյու
16151 16130 Ժանտե
16152 16130 Ժիմե
16153 16200 Գոնդվիլ
16154 16160 Գոն Պոնտուվր
16155 16140 Լե Գուր
16156 16170 Գուրվիլ
16157 16450 Լը Գրան Մադիե
16158 16380 Գրասակ
16297 16120 Գրավ Սենտ Աման
16160 16300 Գեմ
16161 16480 Գիզանժար
16162 16320 Գյուրա
16163 16290 Երսակ
16164 16490 Ես
16165 16200 Ուլեթ
16166 16340 Լ'Իլ դ'Էսպանյակ
16167 16200 Ժարնակ
16168 16560 Ժոլդ
16169 16100 Ժավրեզակ
16170 16190 Ժուինյակ
16171 16130 Ժույակ լը Կոք
16173 16230 Ժուիե
16174 16200 Ժուլյեն
16176 16300 Լաշեզ
16177 16120 Լադիվիլե
16178 16300 Լագարդ սյուր լը Նե
16180 16390 Լապրադ
16183 16310 Լեզինյակ Դյուրան
16181 16500 Լեսակ
16182 16420 Լետեր
16184 16460 Լիշեր
16185 16140 Լինյե
16186 16130 Լինիեռ Սոնվիլ
16187 16730 Լինար
16188 16310 Լը Լենդուա
16189 16700 Լոնդինյի
16190 16240 Լոնգրե
16191 16230 Լոն
16193 16100 Լուզակ Սենտ Անդրե
16194 16140 Լյուսո
16195 16450 Լյուսակ
16196 16230 Լյուքսե
16197 16240 Լա Մագդելեն
16198 16320 Մանյակ Լավալեթ Վիլար
16199 16600 Մանյակ սյուր Տուվր
16200 16230 Մեն դը Բուաքս
16202 16200 Մենքս
16203 16380 Մենզակ
16205 16500 Մանո
16206 16230 Մանլ
16207 16140 Մարսիյակ Լանվիլ
INSEE ինդեքս Փոստային
ինդեքս
Համայնք
16208 16170 Մարեյ
16209 16110 Մարիլակ լը Ֆրան
16210 16570 Մարսակ
16211 16380 Մարթոն
16212 16310 Մասինյակ
16213 16310 Մազրոլ
16214 16270 Մազիեռ
16215 16210 Մեդիյակ
16216 16200 Մերինյակ
16217 16100 Մերպեն
16218 16370 Մենակ
16220 16200 Լե Մետերի
16221 16140 Մոն
16222 16620 Մոնբուայե
16223 16220 Մոնբրոն
16225 16310 Մոնտամբեֆ
16226 16330 Մոնտինյակ Շարանտ
16227 16390 Մոնտինյակ լը Կոք
16228 16170 Մոնտինյե
16229 16240 Մոնժան
16224 16300 Մոնմերակ
16230 16190 Մոնմորու
16231 16420 Մոնրոլե
16232 16600 Մորնակ
16233 16120 Մոնակ
16234 16290 Մուլիդար
16236 16440 Մութիեր սյուր Բոեմ
16237 16460 Մուտոն
16238 16460 Մուտոնո
16239 16310 Մուզոն
16240 16390 Նաբինո
16241 16230 Նանկլար
16242 16700 Նանտեյ ան Վալե
16243 16200 Ներսիյակ
16244 16440 Ներսակ
16245 16270 Նիեյ
16246 16190 Նոնակ
16248 16140 Օրադուր
16249 16500 Օրադուր Ֆանե
16250 16220 Օրժեդեյ
16251 16480 Օրիոլ
16252 16210 Օրիվալ
16253 16240 Պեզե Նոդուեն Ամբուրի
16254 16390 Պալուո
16255 16450 Պարզակ
16256 16480 Պասիրակ
16258 16250 Պերինյակ
16259 16270 Լա Պերյուզ
16260 16390 Պիյակ
16261 16260 Լե Պեն
16263 16250 Պլասակ Ռուֆիակ
16264 16490 Պլևիլ
16267 16190 Պուլինյակ
16268 16700 Պուրսակ
16269 16110 Պրանզակ
16270 16150 Պրեսինյակ
16271 16400 Պույմուայեն
16272 16230 Պուիրեո
16273 16240 Ռե
16274 16110 Ռանկոն
16275 16140 Ռանվիլ Բրեյո
16276 16360 Ռենյակ
16277 16200 Ռեպարսակ
16279 16210 Ռիու Մարտեն
16280 16110 Ռիվիեռ
16281 16110 Լա Ռոշֆուկո
16282 16110 Լա Ռոշեթ
16283 16320 Ռոնսենակ
16284 16210 Ռուֆիակ
16285 16320 Ռունյակ
16286 16170 Ռույակ
16287 16440 Ռուլե Սենտ Էստեֆ
16192 16270 Ռումազիեռ Լուբեր
16289 16310 Ռուսին
16290 16220 Ռուզեդ
16291 16600 Ռուել սյուր Տուվր
16292 16700 Ռուֆեկ
16293 16310 Սենտ Ադժուտորի
16295 16330 Սենտ Աման դը Բուաքս
16296 16230 Սենտ Աման դը Բոնիեռ
16298 16170 Սենտ Աման դը Նուեռ
16300 16230 Սենտ Անժո
16301 16300 Սենտ Օլե լա Շապել
16302 16210 Սենտ Ավի
16303 16300 Սեն Բոննե
16304 16100 Սեն Բրիս
16306 16420 Սեն Քրիստոֆ
16307 16230 Սեն Սիեռ սյուր Բոնիեռ
16308 16450 Սեն Կլո
16310 16350 Սեն Կուտան
16312 16170 Սեն Սիբարդո
16309 16230 Սենտ Կոլոմբ
16349 16200 Սենտ Սևեր
16354 16480 Սենտ Սուլին
16315 16480 Սեն Ֆելիքս
16316 16130 Սեն Ֆոր սյուր լը Նե
16317 16140 Սեն Ֆրեն
16318 16460 Սեն Ֆրոն
16320 16570 Սեն Ժենի դ'Էրսակ
16321 16700 Սեն Ժորժ
16323 16380 Սեն Ժերմեն դը Մոնբրոն
16325 16700 Սեն Գուրսոն
16326 16230 Սեն Գրու
16329 16450 Սեն Լորան դը Սերի
16330 16100 Սեն Լորան դը Կոնյակ
16331 16480 Սեն Լորան դե Կոմբ
16332 16250 Սեն Լեժե
16334 16190 Սեն Մարսիալ
16335 16700 Սեն Մարտեն դյու Կլոշե
16336 16260 Սեն Մարի
16337 16500 Սեն Մորիս դե Լիոն
16338 16300 Սեն Մեդար
16340 16720 Սեն Մեմ լե Կարիեռ
16341 16470 Սեն Միշել
16342 16300 Սեն Պալե դյու Նե
16343 16130 Սեն Պրեյ
16344 16110 Սեն Պրոժե Սեն Կոնստան
16346 16210 Սեն Քանտեն դը Շալե
16345 16150 Սեն Քանտեն սյուր Շարանտ
16347 16210 Սեն Ռոմեն
16348 16290 Սեն Սատուրնեն
16350 16390 Սեն Սևերեն
16351 16120 Սեն Սիմե
16352 16120 Սեն Սիմոն
16353 16220 Սեն Սորնեն
16355 16370 Սեն Սյուլպիս դը Կոնյակ
16356 16460 Սեն Սյուլպիս դը Ռուֆեկ
16357 16480 Սեն Վալիե
16358 16710 Սենտ Իրեքս սյուր Շարանտ
16359 16130 Սալ դ'Անգլ
16360 16300 Սալ դը Բարբեզիե
16361 16700 Սալ դը Վիլֆանյան
16362 16190 Սալ Լավալեթ
16363 16420 Սոլգոն
16364 16310 Սովանյակ
16365 16480 Սովինյակ
16366 16130 Սեգոնզակ
16368 16410 Սեր
16369 16200 Սիգոն
16370 16440 Սիրեյ
16372 16380 Սուֆրինյակ
16373 16240 Սուվինյե
16374 16800 Սուայո
16375 16260 Սյուո
16376 16270 Սյուրի
16377 16260 Լա Տաշ
16378 16700 Տեզե Էզի
16379 16110 Տապոննա Ֆլերինյակ
16380 16360 Լը Տատր
16381 16240 Թեյ Ռաբիե
16382 16410 Տորսակ
16383 16560 Տուրիե
16384 16360 Տուվերակ
16385 16600 Տուվր
16387 16200 Տրիակ Լոտրե
16388 16730 Տրուա Պալի
16389 16350 Տուրգոն
16390 16140 Տուսոն
16391 16700 Տյուզի
16175 16250 Վալ դե Վին
16392 16460 Վալանս
16393 16330 Վար
16394 16320 Վո Լավալեթ
16395 16170 Վո Ռույակ
16396 16460 Վանտուզ
16397 16140 Վերդիյ
16398 16310 Վերնեյ
16399 16130 Վերիեռ
16400 16510 Վերտեյ սյուր Շարանտ
16401 16330 Վերվան
16402 16120 Վիբրակ
16403 16350 Լը Վիե Սերիե
16404 16350 Վիե Ռուֆեկ
16405 16300 Վինյոլ
16406 16220 Վիլոներ
16408 16320 Վիլեբուա Լավալեթ
16409 16240 Վիլֆանյան
16410 16700 Վիլգա
16411 16140 Վիլժենյու
16412 16560 Վիլժուբեր
16413 16240 Վիլիե լը Ռու
16414 16230 Վիլոնյոն
16415 16430 Վենդել
16416 16310 Վիտրակ Սեն Վենսան
16418 16400 Վեյ է Ժիժե
16419 16330 Վուարտ
16420 16250 Վուլժեզակ
16421 16220 Վուտոն
16422 16410 Վուզան
16423 16330 Քսամբ
16424 16210 Իվիեռ
16425 16110 Իվրակ է Մալերան

Ծանոթագրություններ

խմբագրել
  1. «Liste des villes et villages du département de l' Charente». Վերցված է 2017 հոկտեմբերի 23-ին.