Archive-PenPapers.svg
Անցյալը փորփրելու
համար մտիր արխիվ 1, 2

«Մոլորակի շուրջը»Խմբագրել

Հարգելի՛ Emptyfear, խնդրում եմ «Մոլորակի շուրջը» նախագծին օգնել առողջ այլընտրանքային միջավայրում ընտրել նախագծի հոկտեմբեր ամսվա անդամ-երկիրը՝ հանուն Հայերեն Վիքիպեդիայի զարգացման։ Քվեարկել կարող եք այստեղ

Video tutorial "Referencing with VisualEditor" – newsletter issue 1Խմբագրել

 Video tutorial "Referencing with VisualEditor" – newsletter issue 1

Good news: the (lengthy!) script draft 1 is complete!Խմբագրել

Hello, I am happy to share that script draft 1 is complete and ready for public comment.

The script (link to the Google doc) is much longer than I anticipated, at almost 21 pages!

Although I think that the 21 page script would be a very good introduction to referencing policies and workflows, I am considering dividing it into two or more smaller scripts that would be produced as separate videos. For example, one script could focus on policies and a different script could focus on how to use the citation tool. I am considering this for three reasons:

  • People may be more willing to watch shorter videos that have more specific focus.
  • Shorter videos may be easier to search for an answer for a single specific question.
  • There is a possibility that if I attempt to produce a single video from almost 21 pages of script that I might exceed the budget for this mini-project. I would like for both WMF and the community to be satisfied with the results from this mini-project, and I think that dividing the script into smaller scripts which could be produced separately would be a good way to ensure that the budget for the current grant is not exceeded. While there is a reasonable possibility that I could finish production of the entire 21 pages of script within the current grant, I think that dividing the script would be prudent. After one of the smaller scripts is fully produced within the currently available funding, remaining script could be considered for production within the current grant if there seems to be adequate remaining funds, or could be saved for possible production with a future grant.

Request for constructive criticism and commentsԽմբագրել

I would very much appreciate constructive criticism and comments regarding the script, preferably by March 10 at 11:59 PM UTC. This is a shorter time window than I would like to provide, but the planned end date for this project is March 14 and I would like to finish video production by the end of March 13 so that I have 24 hours for communications before the grant period ends. If you would like to review the script or make other comments but the end of March 10 is too soon for you, please let me know that you need more time, and I will take that into consideration as I plan for final production and consider whether to request a date extension from WMF. (Extending the finish date for the project would not involve requesting additional funding for the current grant.) I would prefer that the video be done perfectly a few days late than that the video be done on March 14 but have an important error that was not caught during a rush to the finish.

I have three specific requests for feedback:

1. Please find errors in the script. This is a great time to find problems with my work, before the script goes into production and problems become more expensive to fix. Please go to this link in Google Docs and use the Comment feature in the Google Doc.

2. Do you have comments regarding whether the script should be divided, and if so, how it should be divided? Please let me know on the project talk page.

3. How do you feel about the name for the video? Do you prefer "Referencing with VisualEditor" or "Citing sources with VisualEditor", or a third option? Again, please comment on the project talk page. However, if I divide the script then I will create new names for the smaller videos.

Closing commentsԽմբագրել

Thank you for your interest in this mini-project. I am grateful to be working on a project which I hope will help Wikipedia contributors to be more efficient and effective, and indirectly help to improve Wikipedia's quality by teaching contributors how to identify and to cite reliable sources. I believe that the finished video will be good, and I hope that the community and novice contributors will find the video to be very useful.

Yours in service,

--Pine 07:55, 7 March 2019 (UTC)

Tech News: 2021-40Խմբագրել

16:30, 4 Հոկտեմբերի 2021 (UTC)

Wikidata weekly summary #488Խմբագրել

Tech News: 2021-41Խմբագրել

15:29, 11 Հոկտեմբերի 2021 (UTC)

Wikidata weekly summary #489Խմբագրել

Wikidata weekly summary #490Խմբագրել

Tech News: 2021-42Խմբագրել

20:53, 18 Հոկտեմբերի 2021 (UTC)

Wikidata weekly summary #491Խմբագրել

Tech News: 2021-43Խմբագրել

20:07, 25 Հոկտեմբերի 2021 (UTC)

Wikidata weekly summary #492Խմբագրել

Tech News: 2021-44Խմբագրել

20:27, 1 Նոյեմբերի 2021 (UTC)

Wikidata weekly summary #493Խմբագրել

Tech News: 2021-45Խմբագրել

20:35, 8 Նոյեմբերի 2021 (UTC)

Wikidata weekly summary #494Խմբագրել

Tech News: 2021-46Խմբագրել

22:06, 15 Նոյեմբերի 2021 (UTC)

Wikidata weekly summary #495Խմբագրել

Tech News: 2021-47Խմբագրել

20:01, 22 Նոյեմբերի 2021 (UTC)

Wikidata weekly summary #496Խմբագրել

Tech News: 2021-48Խմբագրել

21:14, 29 Նոյեմբերի 2021 (UTC)