Parev kez, Indzi garenas oknel yev Nerses IV-in ngare hosdegh [[1]] tnel. Yes tshem garogh enel. Schnoragalutyun!